Blog

Skal vi tegne dit næste projekt?

I Ditmer har vi eksperimenteret med faciliteringsmetoden Design Studio, der går ud på at tegne en ny it-løsning eller kernefunktionalitet, før vi starter med at kode. Med metoden Design Studio tegner vi dit projekt sammen med dig, før vi koder noget som helst. Få svar på seks skarpe spørgsmål.

 

Hvad går Design Studio ud på?

Design Studio er en variant af den agile projekttilgang, der fokuserer på at levere løbende værdi til kunden gennem en iterativ udviklingsproces med aktiv involvering af kunde og brugere. Metoden går ud på, at kunde og leverandør sammen på workshops tidligt i udviklingsprocessen tegner skitser af brugergrænseflade og arbejdsgange på plancher eller whiteboard. På basis af skitserne udarbejder udviklere og designer prototyper i form af wireframes, som valideres sammen med kunden og rettes til. Og så går den tekniske udvikling først i gang.

 

Hvad er det nye i metoden?

Det nye er nok især den høje grad af helt konkret visualisering meget tidligt i udviklingsprocessen og den store involvering af nøglepersoner fra kunden i det praktiske tegnearbejde. Med Design Studio er det bogstaveligt talt sekretariatschefen og superbrugeren, der selv tegner de enkelte funktionaliteter i organisationens nye løsning - naturligvis assisteret af leverandørens designer, usability-ekspert og udviklere. Lavpraktisk har vi aldrig haft så mange plancher med fra workshops, som når vi har brugt Design Studio:)

 

Hvad er fordelene?

Den største fordel er, at kunde og udviklingshus går fejl af hinanden færre gange. Når kunden har været aktivt involveret i designarbejdet, er der færre muligheder for misforståelser. Den store involvering giver også et større ejerskab til løsningen. Derudover giver Design Studio mulighed for såkaldt early validation, altså test af hvad der virker og ikke virker tidligt i processen, hvilket giver en højere kvalitet af den færdige løsning og potentielt færre omkostninger til ændringer, når løsningen er gået i drift.

 

Hvad er ulemperne?

Kunden skal investere mere tid i udviklingsarbejdet, end man måske har været vant til fra traditionelle it-udviklingsprojekter, og det er vigtigt at tage højde for. Derudover er det vores erfaring, at metoden ikke egner sig til alle typer udviklingsprojekter. Den fungerer fint til mindre, klart afgrænsede løsninger, og den er sværere at bruge til komplekse projekter med mange interessenter og komplicerede ejerforhold. Metoden er også oplagt til udvikling af kernefunktionaliteter til nye eller eksisterende løsninger.

 

Hvad kræver det af kunden?

Det er centralt, at der er nøglepersoner og superbrugere med stor domæneviden og beslutningskraft fra kundens organisation til stede ved de enkelte workshops. Ellers bliver det svært i fællesskab at designe en løsning, som i praksis kan skabe de ønskede resultater i form af eksempelvis effektiviseringer eller øget selvbetjening. Kunden skal også være indstillet på at gennemføre et forarbejde, der kan afdække brugernes behov og adfærd - oplagt gennem udarbejdelse af en række brugerhistorier. Forarbejdet kan evt. faciliteres af leverandøren som en del af det indledende arbejde til Design Studio-processen.

 

Læs mere

Begrebet Design Studio stammer fra bogen "Lean UX. Applying Lean Principles to Improve User Experience" skrevet Jeff Gothelt og Josh Seiden (2013), der beskriver metoden indgående.

Derudover berører disse på forskellig måde tankerne beskrevet ovenfor:

Slideshow om designtænkning, lean UX etc.
Manifest for lean UX og collabrative design