Menu Created with Sketch.
Close Created with Sketch.
Webinar: 6. marts 2019 - 10:00 til 11:45

ERFA-webinar: Sikker chat med borgerne

Arbejder du også med at forbedre den uformelle dialog med og omkring borgerne i din kommune? Tal med andre kommuner om erfaringerne med at styrke dialogen og forbedre borgernes oplevelse af sagsbehandlingen gennem chat. Hør også om visionerne for LetDialog som dialogværktøj.

5

Program

10:00   Velkomst og introduktion til sikker chat og LetDialog
10:10   Case: Bedre indsatser i Mariagerfjord Kommune
              Brugen af LetDialog på både familie- og voksenområdet
              v/Kit Borup, Mariagerfjord Kommune
10:30   Erfaringsudveksling om uformel digital dialog
11:00   Fremtiden for sikker digital dialog
              Roadmap for LetDialog
              Planer for integrationer til ESDH, DUBU mv.
              Ny brugergrænseflade
11:30   Afrunding og tak for i dag
11:45   Programmet slut

Tid og sted

WEBINAR
Onsdag den 6. marts kl. 10:00 – 11:45
Gennemføres som webinar. Instruktioner om deltagelse udsendes inden arrangementet.

5

Tilmeldingsfrist

Tilmeld dig senest den 28. februar 2019 ved at udfylde tilmeldingsformularen.

Du kan læse mere om LetDialog her