Sammen med Østjyllands Brandvæsen har Ditmer udviklet systemet Belenus, der giver brandfolkene automatisk besked om kommende brandsyn.

Østjyllands Brandvæsen gennemfører løbende brandsyn hos knap 3.000 virksomheder og institutioner i kommunen for at kontrollere tilstanden af alt fra ordensregler til brandtekniske anlæg. Sammen med Ditmer har Østjyllands Brandvæsen udviklet systemet Belenus, der giver automatisk besked om kommende brandsyn og gemmer relevante data om brand- og byggetekniske forhold i samtlige synspligtige bygninger.

”Systematiske brandsyn er med til at forebygge brande, og Belenus er vores vigtigste arbejdsredskab til at styre gennemførelsen af brandsynene og opfølgningen på dem. Det er et stærkt og velfungerende system, som giver et godt overblik over de synspligtige bygninger og de forestående brandsyn, og medarbejderne er meget glade for systemet,” siger Beredskabsinspektør Johnny Damgård fra Østjyllands Brandvæsen.

Medarbejderne uploader løbende selv fotos af eksempelvis nye sikringsanlæg til systemet, der giver direkte adgang til dokumenter, tegninger og fotos af relevante anlæg for de synspligtige bygninger.

Kan forebygge brande

En vigtig funktion i systemet er statistikmodul, som gør det muligt at trække statistikker ud til analyseformål, hvilket var umuligt tidligere, hvor oplysningerne var samlet i en ældre database.   

”Med statistikmodulet kan vi se, om der er opsigtsvækkende tendenser inden for bestemte brancher eller typer af påbud, og så handle på det. Hvis en bestemt type virksomheder eksempelvis får mange påbud om kiler i branddøre, kan vi lave en indsats eller kampagne for at mindske antallet af påbud. Dermed kan systemet være med til at forebygge brande i Østjylland,” siger Johnny Damgård.

Belenus bruges også til at registrere større gruppers overnatninger på eksempelvis skoler, haller og institutioner, hvilket kræver tilladelse fra brandvæsenet. Systemet integrerer til Outlook, hvilket har effektiviseret varslingen af brandsyn og fremsendelse af brandsynsrapporter, som tidligere skete pr. post.

"Det er et stærkt og velfungerende system, som giver et godt overblik over de synspligtige bygninger og de forestående brandsyn"

Johnny Damgård

Beredskabsinspektør

Konstant under udvikling

Belenus benyttes af omkring 25 medarbejdere, og det er blevet løbende videreudviklet i tæt samarbejde med Ditmer, siden det gik i drift i 2010. I den kommende tid er det blandt andet planen at udvikle en tabletløsning til systemet.

”Der kommer helt tiden ændringer i lovgivningen, som vi skal tilpasse os, ligesom vi har mange brugere, der får ideer til nye funktionaliteter. Derfor er systemet i løbende udvikling, og det sker i tæt parløb med Ditmers udviklere, som vi har tæt kontakt til. Samarbejdet er både smidigt og effektivt, og udviklerne har rigtig god forståelse for vores verden og behov,” siger Johnny Damgård.

Systemet bruges også i forbindelse med byggesager, hvor virksomheder eksempelvis ønsker at udvide eksisterende bygninger, og har desuden et skanningsmodul til scanning af det eksisterende arkiv. Østjyllands Brandvæsen gennemfører op mod årlige 2.000 brandsyn og uddeler et trecifret antal påbud og forbud hvert år.