Ditmer har sammen med en projektgruppe afdækket behovene til nyt studiesystem på de danske erhvervsskoler.

De danske erhvervsskoler har siden midten af 1990’erne anvendt Undervisningsministeriets studieadministrative system EASY-A, men fra august 2016 er det ikke længere et krav at benytte systemet. For at afdække behovet til skolernes fremtidige løsning har Ditmer sammen med Danske Erhvervsskoler og Danske SOSU-skoler gennemført en detaljeret behovsafdækning.

Behovsafdækningen er gennemført af Ditmer sammen med en projektgruppe og har både haft fokus på de eksisterende behov i det nuværende studieadministrative system og skolernes fremtidige behov. Afdækningen har karakter af et kvalificeret værktøj til dialogen omkring hvilke behov, det fremtidige studiesystem skal opfylde.

Kvalificerer dialogen

​”Behovsanalysen og -matrixen gør det muligt at kvalificere dialogen om det kommende studiesystem mellem Styrelsen for IT og Læring, organisationerne Danske Erhvervsskoler og Danske SOSU-skoler samt de enkelte skoler. Samtidig kan skolerne bruge materialet fremadrettet i deres dialog med potentielle leverandører," siger forretningskonsulent Kenneth Fiil fra Ditmer.

Som led i projektet er der gennemført 6 to-dages workshops, ligesom Ditmer foretog en grundig gennemgang af de eksisterende systemer. Ditmer udarbejdede desuden et økonomisk overslag over de forventede udgifter ved udviklingen af de respektive behovsområder, som dannede grundlag for en samlet overslag over udviklingsopgaven.