Søgeportalen arkiv.dk har gjort knap to millioner historiske billeder og dokumenter tilgængelige hjemme i lænestolen.

De danske lokalarkiver har siden 1980’erne registreret flere millioner historiske billeder og arkivalier i det elektroniske registreringssystem Arkibas. Sammen med Sammenslutningen af Lokalarkiver har Ditmer udviklet en søgeportal, som gør systemets billeder, dagbøger, kort og breve tilgængelige for alle på websitet arkiv.dk.  

”Vi offentliggør foreløbig næsten to millioner dokumenter i form af originalpapirer, lyd- og billedmateriale på hjemmesiden. Alene billederne udgør den ene million dokumenter, og der er mange flere på vej,” siger direktør Dorthe Søborg Skriver fra Arkibas, der er ejet af Sammenslutningen af Lokalarkiver.

Unik kulturskat på et øjeblik

Søgeportalen giver mulighed for at søge efter personer og emner på tværs af de omkring 550 lokalarkiver, der bruger registreringssystemet, hvilket ikke har været muligt tidligere. Ifølge formand Jørgen Thomsen fra Sammenslutningen af Lokalarkiver vil portalen få stor betydning for danskernes adgang til den kulturskat, som de mange billeder og arkivalier udgør.

”Arkiv.dk giver os alle sammen adgang til en unik kulturskat på et øjeblik. I "gamle dage", som bare var i går, ville det have taget en krig at få samlet så store mængder materiale, som vi nu kan sidde hjemme i lænestolen og få overblik over på få minutter,” siger Jørgen Thomsen, der i det daglige er stadsarkivar i Odense.

Udviklet i agilt samarbejde

Søgeportalen er udviklet i et agilt samarbejde, hvor styregruppens medlemmer mødtes hver uge med Ditmers udviklere. Den agile tilgang indebar blandt andet, at den traditionelle rollefordeling med kunden over for leverandøren var fravalgt til fordel for tanken om et fælles team, der finder konsensus gennem dialog.

”Sammen med Ditmers udviklere har vi diskuteret os frem til løsninger, som vi måske ikke ville være nået frem til ellers. Vi har også fået masser af modspil og er blevet udfordret på vores vanetænkning, hvilket uden tvivl har øget kvaliteten af den færdige løsning,” siger Dorthe Søborg Skriver.

Ny registreringssystem

Søgeportalen har været mulig at udvikle, fordi Ditmer forud for portalen har udviklet en ny version af arkivernes registreringssystem Arkibas. Den nye version har forbedret systemet på en række punkter, hvor blandt andet brugervenligheden har fået et løft, ligesom systemet er forenklet væsentligt.

Den nye version af Arkibas har en solid, webbaseret systemarkitektur, som giver en fremtidssikret platform, der kan videreudvikles og gør det nemt at sætte fremtidige versioner i drift, selvom brugernes benytter vidt forskellige maskiner. Den nye version placerer desuden fotos og andre store filer i skyen, så omkostningerne holdes nede, samtidig med at der er ubegrænset plads.

Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med 1,8 millioner kroner.