Et længevarende samarbejde præget af en kreativ ping-pong var nøglen bag en digital løsning, der har løftet Gastechs salgsprocesser. Med det reviderede system har Gastech nu fået et fælles indgangspunkt, hvor deres sælgere kan lave tilbud og ordrer af ensartet og høj kvalitet, hvilket har strømlinet deres arbejdsgange, og samtidig fastholdt velkendte funktioner.

Tillid lægger grobund for samarbejde 

Gastech ønskede en ny løsning (Salgsfokus) til håndteringen af deres salgsprocesser. Da dialogen med Gastechs startede havde Gastechs på daværende tidspunkt en løsning med flere år på bagen, og Gastech ønskede en gennemgående opgradering, der ville gøre systemet mere stabilt, tilføje funktionalitet og generelt sørge for et kvalitetsløft. Derudover var væsentlig at skabe en godt samspil med Gastechs Navison, men også flytte funktionalitet fra Navision til nye løsning for at løfte processerne og undgå at begrænsninger i Navision 

Projektet spændte derfor over en flytning af digital platform, udvikling af en ny løsning og efterfølgende finjustering. 

“Med den tillid der var skabt under de indledende møder, var vi sikre på, at kvaliteten ville blive højere end hvad andre leverandører kunne tilbyde, samt at responstiden ville være endnu hurtigere. Vi havde et ønske om at processen skulle være smidig, og at der ville blive lyttet til vores ønsker undervejs. Sidst men ikke mindst, så var det vigtigt for os at arbejde sammen med en leverandør, der turde sige nej og foreslå bedre løsninger på eventuelle problemer fortæller Finn Michael Jensen, Gruppeleder hos Gastech. 

Det vigtige for os hos Ditmer er at kunden bliver inddraget i det vi leverer. De skal føle sig involveret og aktivt være med til at forme det endelige produkt.

Jon Møller Løndahl Grove

Projektleder hos Ditmer

Kundeinddragelse og løbende sparring er nøglen 

Igennem forløb afholdt  Gastech og Ditmer og løbende møder, for at sikre konstant enighed om forløbets endelige resultat. Flere af disse møder var koblet til såkaldte udviklingssprints, hvor udviklingsforløbet blev splittet op i mindre dele. Hver enkelt af disse dele involverede så opstartsmøder med Gastech, så begge parter konstant havde overblik over forløbet og kunne forme løsningen undervejs. 

“Det vigtige for os hos Ditmer er at kunden bliver inddraget i det vi leverer. De skal føle sig involveret og aktivt være med til at forme det endelige produkt, i stedet for at følge med fra sidelinjen og vente på vi bliver færdig med udviklingen” fortæller Jon Møller Løndahl Grove, Projektleder hos Ditmer. 

“Projektet er i det store hele gået som forventet. Man skal ofte holde lidt løbende øje med større softwareprojekter, og de forløber normalt på både godt og ondt, hvilket er forventeligt. Der blev glemt nogle ting på begge sider, men samarbejdet har været professionelt og det er noget dygtigt arbejde, som er blevet leveret.” uddyber Casper Ejland, Salgschef hos Gastech. 

Fælles indgangspunkt i salgsprocess 

Efter projektet var færdigudviklet og leveret, kom den længe ventede ibrugtagning, hvor Gastech kunne prøve kræfter med løsningen i deres normale arbejdsprocesser.  

“Det store udbytte for kunden vil komme fra det nyudviklede, fælles indgangspunkt til at lave tilbud og ordrer, og en strømlining af deres processer. Vi tog tidligt i processen bestik af, hvad deres gamle løsning allerede kunne, og de funktionaliteter som de ønskede at bibeholde. Sparringen mellem os og kunden er altid essentiel, da det sikrer en løsning der lever op til forventningerneProjektgruppen fra Gastech var præget af en divers gruppe med brede kompetencer. Alle havde forskellige erfaringer, men stadig noget at tilføje til samarbejdet” fortæller Jon Møller Løndahl Grove. 

 

Fremtiden for løsningen er fastlagt 

Den nye løsning er sat i drift hos Gastech, hvor der løbende vil testes nye funktioner, og rapporteres eventuelle ideer til videreudvikling. Dette er dog en velovervejet og gennemarbejdet del af processen. 

“Vores tætte sparring har givet os et fælles udgangspunkt, så nu er det meget nemmere at forventningsafstemme om den videre udbygning. Vi havde tidligt i forløbet afholdt et sprint, der fokuserede på perioden efter systemets udgivelse, så det videre forløb var klarlagt.” forklarer Jon Møller Løndahl Grove. 

“Vi regner helt sikkert med at fortsætte samarbejdet med Ditmer, og vi er jo heller ikke helt færdige med løsningen endnu. Vi er generelt rigtig tilfredse med løsningen.” slutter Casper Ejland.  

Øg dine vinderchancer med digital tilbudsgivning

Hent guide