Joint Action Analytics har i samarbejde med Ditmer skabt nyskabende software til relationelle analyser, og gjort sig bemærket i udlandet.

Uudnyttet forretningspotentiale og store datamængder


Joint Action Analytics er et konsulentfirma med speciale i relationelle analyser. En analyseform, som viser de relationelle styrker og svagheder i en organisation, i forbindelse med de vigtigste og mest komplekse arbejdsprocesser.

Den indsigt, organisationerne opnår gennem målinger af deres relationelle kapacitet, gør det muligt at træffe velbegrundede, strategiske beslutninger, som kan skabe bedre resultater. Analysen viser nemlig tydeligt hvor der skal sættes ind, for at opnå bedre samarbejde og sammenhængskraft.

"Vi havde hele tiden fokus på hvordan vi kunne skabe størst mulig værdi – og på at tænke i forretningsudvikling frem for systemudvikling."

Kenneth Fiil

Projektleder for Ditmer

Det er datatungt arbejde, og Joint Action Analytics har tidligere brugt et amerikansk it-system, udviklet til indsamling og analyse af data. Det viste sig desværre, at systemet ikke kunne levere de præcise og anvendelige data, som Joint Action Analytics efterspurgte:

”Vores største udfordring var at det tog meget lang tid at gennemføre analyserne. Den anden var at der manglede præcision i data. Den tredje, og måske vigtigste, var at data ikke blev præsenteret på en tilgængelig og brugbar måde for kunderne. Vi fik indsamlet enorme mængder af materiale, som det tog meget lang tid at bearbejde til et præcist billede af deres relationelle kapacitet”, fortæller Carsten Hornstrup, direktør i Joint Action Analytics.

Han så et stort uudnyttet potentiale, som ikke kunne realiseres med det software, der var på markedet. Derfor kontaktede han Ditmer, som havde mange års erfaring med udviklingsprojekter for store, komplekse organisationer – blandt andet kommuner og regioner.

Forretningsudvikling gennem digitalisering


”Det var nødvendigt for os, at vores samarbejdspartner arbejde med en ekstrem høj grad af agilitet. Vi vidste, at hvis vi skulle investere i at bygge et brugbart digitalt produkt, måtte vi finde en leverandør, som vi var trygge ved. Vi skulle jo udvikle en løsning fra scratch, stort set”, fortæller Carsten Hornstrup. Udviklingsprojektet foregik i sprint, og det første sprint varede kun nogle få måneder – fra starten på samarbejdet til den første version.

Herfra og til den version, som nu er online på Joint Action Analytics’ hjemmeside, har begge parter lagt mange timer i udvikling og validering af løsningen. En proces, som har været lige så meget forretningsudvikling som softwareudvikling:

”Vi kørte typisk et sprint med udvikling af en enkelt lille delproces til systemet. Det blev testet, vi tog et par skridt tilbage, lavede lidt om, testede igen. Og så videre, til næste sprint. Vi havde hele tiden fokus på hvordan vi kunne skabe størst mulig værdi – og på at tænke i forretningsudvikling frem for systemudvikling,” siger Projektleder Kenneth Fiil fra Ditmer.

Joint Action Analytics og Ditmers tætte samarbejde krævede tillid, og indgående forretningsforståelse. Derfor deltog Ditmer også i møder med Joint Analytics’ kunder undervejs i forløbet:

” Den agile udviklingsproces er uforudsigelig. Vi har bevæget os fremad i små ’dansetrin’, og lært meget om både it og vores egne metoder undervejs. Vi har prøvet på egen krop, hvad det vil sige at digitalisere vores arbejde, og hvor komplekst det er”, siger Carsten Hornstrup.

Et online analyseværktøj skaber ny forretningsmodel


Den webbaserede løsning, som Ditmer har udviklet, har givet Joint Action Analytics mulighed for at forbedre deres forretningsmodel. Hvor de tidligere solgte konsulenttimer, er en del af arbejdet og deres viden nu bygget ind i det digitale produkt.

Det er et website med spørgeskemafunktioner, som kunderne selv kan sætte op til at stille de relevante spørgsmål om netop deres organisation. Spørgeskemaerne kan derefter besvares af alle de medarbejdergrupper, hvis relationer skal kortlægges.

Slutbrugerne logger ganske enkelt ind, svarer på en række spørgsmål online, og de ansvarlige for målingen får efterfølgende en meget specifik kortlægning af deres organisations relationelle kapacitet.

"Vi har fået bygget et analyseværktøj, som er meget attraktivt for komplekse organisationer – også udenfor Danmark"

Carsten Hornstrup

Direktør i Joint Action Analytics

Spørgeskemaerne er baseret på de metoder, som Carsten Hornstrup har udviklet gennem sit PhD-arbejde med relationel koordinering. Spørgsmålene er inspirerede af en amerikansk metode til måling af relationel koordinering, men denne webbaserede løsning er unik.

Kortlægningen af organisationernes relationer bygger nu på meget mere præcise data, og derfor kan den vise nøjagtigt, hvor ’skoen trykker’, i samarbejdet mellem et væld af fagligheder og enheder. ” Vi har lært mere om it gennem samarbejdet med Ditmer, og de har lært mere om at kortlægge samarbejdet mellem mennesker.

It-projekter er jo forandringsprocesser, som også støder på menneskelige udfordringer i en organisation. Vi har kunnet – og kan stadig – bruge hinandens fagligheder til at udvikle vores virksomheder”, siger Carsten Hornstrup.

 

International efterspørgsel


Joint Action Analytics kan nu levere hjælp og rådgivning til deres kunder meget hurtigere, end før de tog den nye løsning i brug: ”Analysen viser kunden, at mellem disse to enheder mangler der kendskab til den fælles opgave, i disse enheder mangler der viden, og disse to afdelinger har ikke respekt for hinandens måde at arbejde på”, fortæller Carsten Hornstrup.

Dermed kan deres kunder med præcise anvisninger, hurtigere adressere de problemer, som forhindrer en effektiv opgaveløsning.

Joint Action Analytics kan efterhånden ikke kun hjælpe og rådgive kunderne, men udbyder også analyseværktøjet som en service i sig selv. Webløsningen er designet til at kunne stå alene og blive brugt af alle – efter et kort uddannelsesforløb. Det er ikke kun attraktivt for offentlige organisationer, men også private virksomheder.

”Vi har fået bygget et analyseværktøj, som er meget attraktivt for komplekse organisationer – også uden for Danmark. For eksempel inden for sundhedsvæsenet, hvor mange lande jo har store udgifter. Der er stor efterspørgsel på vores nye internationale version”, slutter Carsten Hornstrup.