Sammen med Den Nationale Tolkemyndighed har Ditmer udviklet en portal, som gør det muligt at bestille tegnsprogs- og skrivetolke online.

Op mod 3.000 hørehandicappede danskere har behov for tegnsprogs- og skrivetolke til alt fra lægebesøg til sociale aktiviteter. Sammen med Den Nationale Tolkemyndighed har Ditmer udviklet Tolkeportalen, som gør det muligt for brugere og myndigheder at bestille tolke online. Portalen benyttes også af tolkemyndighedens egne sagsbehandlere og de knap 50 tolkefirmaer, der varetager tolkeopgaverne.

”Det er kanongodt system, som gør bevillingen af tolke lettere og hurtigere for både brugere, myndigheder, tolkefirmaer og sagsbehandlere. Brugere og myndigheder kan bestille en tolk på få sekunder, tolkefirmaerne får et samlet overblik over udbud og opgaver ét sted, og vores sagsbehandlere sparer bunker af papirarbejde og administration,” siger chef Bo Kragelund fra Den Nationale Tolkemyndighed.

Sparer ressourcer

Med Tolkeportalen sendes hver tolkeopgave automatisk i udbud til relevante tolkefirmaer, hvorefter portalen finder den billigste, ledige leverandør og sender en SMS eller mail med bekræftelse til bruger og tolkefirma. Efter opgavens afslutning skriver brugeren elektronisk under via en app på smartphone, hvorefter systemet automatisk sender en elektronisk faktura til den rette myndighed og journaliserer sagen.

”Vi sparer store ressourcer på sagsbehandling, fordi portalen automatiserer en række manuelle arbejdsgange lige fra til bestilling til fakturering. Både tolkefirmaer og brugere er også meget glade for den mobile løsning ude i marken. Konkret har vi kunnet undlade at ansætte 3-4 administrative medarbejdere, som ellers ville have været nødvendige i takt med væksten i antallet af tolkeopgaver,” siger Bo Kragelund.

Udviklet i agil proces

Tolkeportalen blev udviklet i 2011 i tæt samarbejde mellem Den Nationale Tolkemyndighed og Ditmers udviklere. Udviklingsprocessen tog afsæt i en agil tilgang, som blandt andet indebar, at der ikke blev brugt hundredevis af timer på at lave en detaljeret kravsspecifikation, før udviklerne gik i gang.

”Det er en kompleks løsning med mange behov og interessenter, og derfor brugte vi ikke en masse af tid på at beskrive et færdigt produkt, som var svært at forestille sig på forhånd. I stedet udviklede vi løsningen løbende sammen med Ditmer på basis af et overordnet flowdiagram. Den agile metode kræver tillid og god kemi, og begge dele var til stede i samarbejdet. Der er ingen tvivl om, at vi har fået en bedre og billigere løsning end med et traditionelt udviklingsforløb,” siger Bo Kragelund.

I slutningen af 2012 indgik Den Nationale Tolkemyndighed samarbejde med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om, at Tolkeportalen også skal formidle tolke til landets studerende, og i 2013 blev portalen udvidet til også at understøtte formidling af fjerntolkning. Siden 2011 har portalen formidlet 85.000 tolkeopgaver og sendt elektroniske fakturaer for 70 mio. kroner.