VIA University College har en stærk visuel identitet og en omfattende designguide. Men det har været en udfordring at skabe visuel konsistens og genkendelig mellem det analoge og digitale – og ikke mindst at skabe konsistens mellem de mange digitale kanaler hos VIA. Gennem et samarbejde med Ditmer har de nu udviklet et design system, der fremover vil sørge for en sammenhængende brugeroplevelse.

Mangel på design system skaber usammenhængende digital tilstedeværelse

VIA University College er en uddannelsesinstitution med over 2000 medarbejdere, der tilbyder videre uddannelse, til over 18.000 studerende på tværs af region Midtjylland. Der havde længe været et internt ønske om at skabe et system, der kunne sørge for en ensartet oplevelse mellem analoge og digitale kanaler. VIA har en sammenhængende visuel identitet, men manglede et digitalt design system der kan skabe den samme visuelle konsistens og logik på tværs af digitale platforme, på samme måde som der er analogt. Derudover levede det nuværende digitale design ikke op til webtilgængeligheds kravene, og var heller ikke egnet til kommende tiltag rettet mod de studerende.

”Vi ønskede en større genkendelighed på tværs af platforme og at sikre en god oplevelse for brugerne af vores digitale medier. VIA er i en rivende udvikling digitalt og derfor er det nødvendig at have et design system, der hurtigt og effektivt kan skaleres.” siger Kristina Larsen, UX specialist hos VIA.

”Vi har en stærk visuel identitet og en omfattende designguide, men der mangler den samme genkendelighed og visuelle konsistens i vores digitale løsninger, som vi har i de fysiske produkter.” fastslår Boel Reetz, Leaddesigner hos VIA.

Dette bakker Søren Martin Mark Andersen, som er Senior UX- og designkonsulent i Ditmer, op omkring og supplerer ”VIA har et stærkt brand og en gennemarbejdet visuel identitet, men siden de fik den implementeret, har de gjort sig mange erfaringer omkring anvendelsen. Deres behov har ændret sig over tid, især digitalt, så vores ydmyge opgave har været at fastholde den visuelle identitet og tænke det ind i et system, det gør det lettere at arbejde med digitalt"

Det var en udfordring at designets digitale retningslinjer var uklare og derfor blev fortolket forskelligt i organisationen, med det resultat at mange digitale løsninger savner sammenhæng og genkendelighed.

”Ditmer har samarbejdet med VIA før og kender os, og da vi efterspurgte et oplæg til en mulig løsning, var det klart Ditmers oplæg, der var mest gennemarbejdet. Processen var detaljeret beskrevet, og vi vidste på forhånd at Ditmer tidligere havde udviklet deres eget design system, så de var bekendt med processen” lyder det fra Kristina Larsen.

Fælles forståelse fører til fælles løsning

Første møde mellem VIA og Ditmer gik på at beslutte, hvad design systemet skulle indeholde af elementer og hvilke problemstillinger dette ville løse. Der blev fastlagt 5 overordnede mål:

  • Sammenhængende brand: At skabe et sammenhængende brand på tværs af analoge og digitale medier, som sikrer at VIAs visuelle identitet er lige så stærk digitalt, som på tryk.
  • Ensartet brugeroplevelse: At ensarte brugeroplevelsen på VIAs digitale kanaler ved at genbesøge designet, hvor der skal defineres faste måder at designe brugeroplevelsen på.
  • Tilgængelighed: At designe brugeroplevelsen, så den forholder sig til krav omkring web tilgængelighed.
  • Skalerbarhed: At skabe et design system, der gør at VIA nemt kan skalere VIAs design til alle digitale platforme og fastholde et ensartet visuelt udtryk.
  • Effektivitet: At gøre VIA i stand til at kunne arbejde mere effektivt med at designe og udvikle nye digitale tiltag, ved at have et understøttende design system, der giver guidelines til hvordan opbygningen og udformningen skal være.

Der blev planlagt fire arbejdsdage, der skulle munde ud i et endeligt design system. Sammenhængen mellem det analoge og digitale skulle genetableres og den visuelle konsistens skulle sikres på alle digitale platforme.

”Der kom hurtigt gang i nogle gode lange diskussioner hvor alt blev vendt. Det var ret hårdt, men på den gode måde. De mange diskussioner gav os et stærkt grundlag for at tage de nødvendige beslutninger” fortæller Kristina Larsen.

Ditmer havde planlagt en proces, hvor der blev arbejdet tæt mellem konsulenterne fra Ditmer og de ansvarlige for VIAs design og brugeroplevelse. Derved var der skabt et ideelt rum til at dele faglighed og viden, så der blev truffet de rette valg for design systemet.

”Det var tidskrævende, men samtidigt også nemt at tage de mange beslutninger omkring designet. Når vi eksempelvis snakkede om knapper, så havde Ditmer lavet 8-16 eksempler som vi kunne arbejde videre med. Så snakkede vi hvert enkelt eksempel igennem og valgte den der fungerede bedst” lyder det fra Kristina Larsen.

Design systemet er sikret til fremtidig skalering

Nu står VIA med et design system, hvor alle elementer og komponenterne for at bygge et website er defineret. Men det stopper ikke der, da design systemets primære formål er, at sikre VIA kan skalere sit design nemt, hurtigt og effektivt til andre digitale platforme.

”Vi har fået et design system med alle de nødvendige byggeklodser til at sikre en sammenhængende digital tilstedeværelse, der kan hjælpe os med at skalere i fremtiden. Vi kan nemt bygge sidetyper op i det nye design system, hvilket gør det meget mere effektivt at arbejde med. Det endelige resultat er meget bedre end vi havde turdet håbe på” fortæller Kristina Larsen.

Dette resultat kan ifølge Søren Martin Mark Andersen, kun opnås gennem den tætte relation som blev skabt igennem samarbejdet.

”Når vi arbejder med noget, der er så centralt for vores samarbejdspartner, så er det vigtigt at have dem helt tæt på og involveret i processen.  De sidder med essentiel viden og erfaringer omkring deres brugeres behov og hvordan de selv skal kunne anvende design systemet. Derfor havde vi planlagt processen, så vi kunne arbejde så tæt som muligt med VIA gennem hele forløbet, for at opnå netop det resultat, som bedst mødte deres behov”

Vi har fået et design system med alle de nødvendige byggeklodser til at sikre en sammenhængende digital identitet, samt lidt ekstra der kan hjælpe os med at skalere i fremtiden.

Kristina Larsen

UX specialist

Med brugerne i centrum

Flere afdelinger i VIA er nu blevet præsenteret for design systemet, og hvordan det kan tages i brug i deres arbejdet med de digitale kanaler.

Design systemet er med til at sikre et større brugercenteret fokus og en ensartet brugeroplevelse på tværs af VIAs digitale produkter.

”Vi har allerede lavet flere iterationer over de samme løsninger og det er hurtigt, nemt og mere effektivt end tidligere. Det betyder at vi bedre kan teste flere prototyper af hos brugerne og sikre at vi får skabt en god brugercenteret løsning” fortæller Kristina Larsen.

”Med Ditmers hjælp har vi fået skabt et design system, som fremover kan sikre den samme konsistens digitalt og på tværs. Det har været et koncentreret og produktivt samarbejde, hvor fælles workshops - faciliteret sikkert og målrettet af Ditmer - har resulteret i et design system, vi selv kan videreudvikle, samtidig med at vi har grundlaget for at folde det ud på vores websites allerede nu.” siger Boel Reetz afslutningsvis.