Ulykker er uundgåelige, men når skaden er sket, er effektive kommunikationsveje en nødvendighed. Den bagvedliggende proces vil Zyberia gøre mere effektiv og problemfri – og det har de nu fået en prototype til.

Mangelfuld kommunikation driver digitalisering

Zyberia er en norsk virksomhed, som arbejder på at forbedre håndteringen af tilskadekomne ved alpinulykker i den offentlige og private sektor. Jonas Jeppesen, der selv har arbejdet som læge i skisportsbyen Trysil og nu er CEO i Zyberia, opdagede et behov for optimering af kommunikationen mellem skipatruljer og lokale lægevagter, især når patienter og deres data skulle overføres mellem de to afdelinger. Den nuværende metode involverer registrering af skader med papir og blyant på selve skadesstedet, hvorefter samme data skal registreres igen ved ankomsten til skipatruljebasen og først derefter gøres digital. Konsekvensen af dette er, at mange skader ikke registreres. Studier har afsløret, at 30% af skaderne bliver tabt i processen. Derudover er selve dokumentationssystemet ikke velfungerende nok til at finde relevant info i en patientjournal. 

Zyberia så en mulighed for at digitalisere denne proces og derved gøre arbejdet lettere for alle de involverede i håndteringen af skader. Deres koncept, som de kalder S-IRS (Ski Injury Registration System), er en digital registrering af skader og ulykker gennem en app som skipatruljen skal udstyres med. Denne information vil straks skulle lagres i alpinanlæggenes database og automatisk sendes videre til den lokale lægevagt. Hermed ville man kunne sikre informations flowet gennem hele processen og sørge for at den relevante data altid er tilgængelig. Konceptet ville kræve en klikbar prototype for at overbevise potentielle investorer og rejse startkapital, hvilket betød at Zyberia’s hypotese nu ville blive sat på prøve. 

 

Brugerrejser og personaer var nøglen til sucess

For at føre deres koncept ud i livet kontaktede Zyberia Ditmer, og i løbet af efteråret 2018 blev der arbejdet på en prototype. ”Det er altid spændende at arbejde med et koncept der har så meget potentiale, og vores rolle vil primært være at lytte til behovene hos kunden, hjælpe med at gøre det til et reelt koncept og til sidst finde ud af hvordan det kan implementeres” siger Søren Martin fra Ditmer. Da løsningen var nødsaget til at kunne fungere i situationer hvor stressniveauet er højt og vejret altid vil være en faktor, var der store udfordringer for udviklerne hos Ditmer.

“Ditmer har været helt fantastiske, både som sparringspartner men også til at gøre mulighederne helt konkrete når der skulle luftes ideer”

Jonas Jeppesen

CEO i Zyberia

Selve oplevelsen med at bruge produktet skulle være intuitiv nok til at redningsholdene ville kunne skabe sig et overblik over situationen og patienten, samtidigt med at de registrerer de relevante data i systemet så præcist som muligt. Sammen med kunden udviklede Ditmer derfor personaer i løbet af processen og skabte et billede af hvordan brugerrejsen vil se ud for et redningshold under en ulykke. Design Sprints var også et værktøj der blev taget i brug under udviklingen, og som spillede en stor rolle i gennemførelsen af de mange arbejdsopgaver i det begrænsede tidsrum. “Ditmer har været helt fantastiske, både som sparringspartnere men også til at gøre mulighederne helt konkrete når der skulle luftes ideer” udtaler Jonas Jeppesen. Det hårde arbejde bar da også frugt og mundede ud i en klikbar prototype, der efterfølgende kunne testes på rigtige brugere.

Prototype har større potentiale end forventet

Den udarbejdede prototype har været et godt springbræt til at arbejde videre med konceptet, da Zyberia hurtigt opdagede at de nu pludselig havde en platform der kunne tilbyde kunderne flere muligheder end de tidligere havde forestillet sig. Men lige nu holdes der stadig fokus på at levere et funktionelt produkt før dette potentiale skal realiseres. “Planen fremover vil helt sikkert være at bygge videre på den her platform, med speciel fokus på arbejdet med patienter og muligvis lægge noget Artificial Intelligence ovenpå. Men først skal vi være fuldt fokuserede på de basale kriterier vi satte op i starten af processen” udtaler Jonas Jeppesen. Her er det også lykkedes, da hele det tiltænkte flow er blevet succesfuldt implementeret i prototypen. Dermed er det muligt at gå hele brugerrejsen igennem, fra selve rapporteringen af en individuel skade og dens implikationer, til at se en samlet oversigt over antallet af skader på en given strækning. 

“Planen fremover vil helt sikkert være at bygge videre på den her platform, med speciel fokus på arbejdet med patienter og muligvis lægge noget Artificial Intelligence indover"

Jonas Jeppesen

CEO i Zyberia

Samarbejdet med Ditmer har åbnet nye døre

Zyberia har en drøm om at S-IRS bliver den ideelle IRS-løsning til alpine skader og standardteknologien som alle skisportssteder vil anvende fremover. Samarbejdet med Ditmer har givet dem muligheden for at præsentere konceptet for en pilotkunde, som tester produktet i dets nuværende tilstand. Virksomheden søger nu kapital og midler til at nå i mål med produktet, og der er Zyberia allerede godt på vej. De er i skrivende stund ved at fremvise prototypen for potentielle investorer og har store forventninger til fremtiden. ”Processen med at teste produktet og sikre de nødvendige udviklingsmidler er stadig i gang, men vi har kun haft positive erfaringer indtil videre, så mon ikke vi snart når i mål” udtaler Jonas Jeppesen - med et smil.