Nye teknologier har åbnet for en række nye muligheder, som kan udvikle din virksomhed, og bringe dig milevidt foran konkurrenterne. Det handler ikke om at vende din virksomhed på hovedet, men derimod om systematisk at udvide din nuværende forretningsmodel til at rumme flere af kundens behov. Målet er at sikre en øget indtjening, men også at din virksomhed er relevant i fremtiden.

Det hele starter med at fokusere på de nye digitale forretningsmodeller, og herefter sætte det i din virksomheds kontekst. Vi vil gætte på, at du selv allerede relativt let kan tænke nogle digitale muligheder som dine kunder ville sætte pris på, og som også ville øge virksomhedens omsætning. Derfra gælder det om at gå fra tanke til handling - og det kan vi hjælpe med.

Indhold

Fire nye forretningsmodeller

Udnyt data og IoT

Tilbyd supplerende digitale services

Muliggør abonnementsbetaling

Kombiner forretningsmodellerne

Tilbyd nye digitale services som supplement

Din virksomhed har en unik viden, og denne viden kan i mange tilfælde pakketeres til nye digitale services som et supplerende produkt til din nuværende portefølje. Et godt eksempel på dette er virksomheden Joint Action Analytics, som er specialiseret i analyser af virksomheders samarbejdsevner.

Her udviklede virksomheden i samarbejde med Ditmer et værktøj til at udføre analyser i hverdagen. Dermed udviklede Joint Action et tillægsprodukt, som deres nuværende kunder kunne anvende som supplement til deres udviklingsforløb.

Læs mere om samarbejdet med Joint Action Analytics

Læs casen

Udnyt data som et tillægsprodukt

Bag buzzwordet ”Internet of Things” (IoT) ligger teknologier til at udnytte hardware produkter til at opsamle data. Her ligger nye forretningsmodeller i at tilbyde denne data til kunder, som kan drage nytte af den. Eksempelvis vil drift data omkring din bil både skabe nytte for dig, da du vil vide, hvordan din bil kører, men i lige så høj grad for din mekaniker, som vil kunne anvende dataene til at optimere bilens drift.

Lad kunden betale månedligt med en abonnementsservice

Det er behageligt for kunden at betale et lille beløb hver måned, i stedet for et stort til at starte med. Det er årsagen til den store efterspørgsel efter produkter som kan købes på abonnement. Og ved at udnytte abonnementsbetaling kan din virksomhed skabe løbende værdi for kunden, og dermed også betaling hver eneste måned. En virksomhed som har gjort dette, er First Agenda, som udspringer fra Ditmer og tilbyder en App som gennem talegenkendelse optager møder, og automatisk skriver et referat.

Lær hele casen om First Agenda

Læs casen

Kombinér forretningsmodellerne og skab synergieffekter

En virksomhed som succesfuldt har kombineret to digitale forretningsmodeller, er guitar- og basproducenten: Fender. En Fender bas har ry for at holde et helt liv, og derfor spiller kunderne på den samme bas år efter år uden behov for at købe en ny. Det stillede Fender i en situation, hvor den stolte virksomhed var tæt på konkurs som konsekvens af produktets sublime holdbarhed.  

Som løsningen gik Fender i gang med at udvikle en supplerende indtjeningskilde baseret på en abonnementsmodel – det blev startskuddet til Fender PlayMed Fender Play kan Fenders kunder abonnere på et forløb, hvor en privat underviser online hjælper kunden med at blive bedre til at spille på sin nye bas. På denne måde skabte Fender en ny indtjeningskilde via en forretningsmodel som både sikrer at kunderne bliver glad for deres nye bas, og samtidig sikrede basproducenten en løbende indtægt.  

Gå fra udfordring til handlingsplan!

Vi har udarbejdet et kit der giver dig og dit team alle de redskaber i behøver til at gå fra udfordring til en realiserbar handlingsplan.

Innovation Workshopkittet kan bruges til alle former for digitale udfordringer, helt fra strategiske mål, om eksempelvis at forbedre kundeoplevelsen eller effektivisere processer, til mindre indsatser som videreudvikling af et eksisterende produkt.

Zyberia disrupter markedet for registrering af skiskader

I dag fungerer registreringen af skiskader med papir og blyant. Dette skaber ineffektive kommunikationsveje og øger antallet af fejl i behandlingen. Denne udfordring vil Zyberia ændre med en app som kan anvendes til registrering og samtidig indsamler data til forebyggelse af skader.

Læs casen