Menu Created with Sketch.
Close Created with Sketch.
22. oktober 2014

Dialog og digitalisering

SEMINAR: Sammen med konsulentfirmaet Joint Action holder vi den 1. december et seminar om udviklingen af den offentlige sektor i lyset af dialogisk tænkning og digitalisering.

Katalysatoren i udviklingen af den offentlige sektor har henover de seneste ti år vist sig at komme fra to strømninger.

Den ene strømning er digitaliseringen af vores velfærdsløsninger. Danmark er allerede kommet langt i international sammenhæng, og alligevel står vi stadig kun på dørtærsklen til de muligheder for, hvordan vi kan udvikle vores velfærdsmodel. Digitalisering er ikke blot effektivisering af kendte arbejdsrutiner, den giver i langt højere grad anledning til at gentænke velfærdsopgaven og arbejde med den på helt nye måder.

Den anden strømning er den dialogiske rejse, som flere kommuner med succes allerede har taget hul på. Når vi møder borgerne i en dialogisk relation, hvor helheden i borgerens liv sætter en ramme for, hvordan den optimale støtte skal udformes, sikres ikke blot langt bedre resultater og service, men også en langtidsholdbar og dermed billigere løsning. Dialogen er viljen til samarbejde og dermed myndiggørelse af borgeren og dennes ansvar for eget liv.

Vi vil med seminaret sætte fokus på, hvordan disse to strømninger i forening kan bane vejen for nye løsninger og modeller for velfærdsarbejdet.

Program

15.00: Velkomst ved direktør Johan Bitsch Nielsen, Ditmer a/s og direktør Jacob Storch, joint action a/s 

15.15: Direktør Ejvind Jørgensen, Rambøll Management Consulting / fmd. DANSK IT’s udv. for offentlig IT
Den digitale tidsalder er ikke blot en forlængelse af verden med brædder, det er en komplet redefinering af, hvordan vi arbejder 

15.35: Stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus Kommune / fmd. Kommunaldirektørforeningen i Danmark
'Kærlig Kommune' og potentialet i at sætte dialogen med borgen i centrum

15.55: Pause

16.15: Direktør Jacob Storch, joint action a/s
Redefinering af relationen til borgeren gennem dialog er ikke blot mere effektivt, det indvarsler en nytænkning af den offentlige sektor

16.35: Direktør Johan Bitsch Nielsen, Ditmer a/s
Hvilke potentialer ser et digitaliseringshus - og hvordan håndterer vi mulighederne for åben og involverende dialog med lovgivningens krav til dokumentation og struktur?

17.00: Dialog og diskussion

17.30: Tak for i dag 

Tid og sted

Tid: Mandag den 1. december 2014 kl. 15:00 – 17:30
Sted: Ditmer a/s, Søren Frichsvej 44D, 8230 Åbyhøj