Menu Created with Sketch.
Close Created with Sketch.
13. september 2015

#DitmerTalks i Odense

Den 1. oktober holdt Ditmer seks skarpe talks om alt fra agil udvikling til digitalisering af HR-området på Digitaliseringsmessen i Odense.

Download præsentationer (PDF)

"På vej mod tværfaglighed og involvering af borgerne", v. Johan Bitsch Nielsen, Ditmer A/S

"Nemt værktøj til sikker dialog i børnesager", v. Morten Hedegaard, Frederikshavn Kommune

"Farvel til papirblanketterne på HR-området i Vejle", v. Kasper Wamberg, Vejle Kommune

"Leverandørens gode råd om agil udvikling", v. Rasmus Ebler Simonsen, Ditmer A/S

"Rul First Agenda ud i organisationen", v. Anders Juul, First Agenda

"Digital understøttelse af relationel koordinering", v. Lilse Svanholm, Joint Action A/S

På vej mod tværfaglighed og involvering af borgerne

Direktør Johan Bitsch Nielsen, Ditmer A/S
Kl. 10:20 – 10:40
Hovedscenen

Bedre velfærd gennem stærkere relationer, involvering af borgerne, dialog og tværfaglighed ertendenser, vi ser i både strategier, forskning og projekter lige nu inden for det kommunale landskab. Tendenserne udfordrer både lovgivning, styring, lokaldemokrati og organisering. I oplægget kommer Johan fra Ditmer med et bud på, hvordan kommuner med brug af digitale platforme kan skabe muligheder for dialog og involvering, der ellers ikke ville eksistere. Afsættet for oplægget er dialogværktøjet LetDialog, som er udviklet af tre kommuner i samarbejde med Ditmer.

Nemt værktøj til sikker dialog i børnesager

IT- og digitaliseringskonsulent Morten Hedegaard, Frederikshavn Kommune
Kl. 11:00 – 11.20
Mødelokale 3

Hvordan skaber man en effektiv dialog mellem forældre, lærere, familiekonsulent og psykolog i børnesager, uden at der går bureaukrati og digital post i den? I Mariagerfjord, Frederikshavn og Rebild kommuner er svaret dialogværktøjet LetDialog, der gør det muligt at kommunikere enkelt og hurtigt mellem borgere og fagpersoner via mobiltelefonen. I oplægget fortæller Morten om udviklingen af LetDialog og sine erfaringer fra hverdagen med løsningen, der gik i drift efter sommerferien. LetDialog er udviklet af Ditmer i samarbejde mellem de tre kommuner.

Farvel til papirblanketterne på HR-området i Vejle

Projektleder Kasper Wamberg, Vejle Kommune
Kl. 11.40 – 12.00
Mødelokale 3

Vejle Kommune besluttede i 2013 at implementere systemet APOS med digitaliseringsplatformen DitmerFlex som brugerportal. Målet var at spare dobbeltindtastninger i de interne processer og udnytte monopolbruddet fuldt ud. De digitale arbejdsgange er i dag fuldt integrerede i HR-arbejdsgangene omkring ansættelse, ændring og fratrædelse, hvormed mere end 800 ledere og administrative medarbejdere er skiftet fra papirblanketter til digitale formularer. Kasper fortæller om udviklingsprocessen, den interne forankring og giver tips til kommuner med lignende ambitioner.

Leverandørens gode råd om agil udvikling

Projektleder Rasmus Ebler Simonsen, Ditmer A/S
Kl. 13:00 – 13.20
Mødelokale 3

Stadig flere kommuner arbejder agilt, når de sammen med leverandører udvikler nye digitaliseringsløsninger. Men hvad er udfordringerne ved at arbejde agilt, og hvordan tilrettelægger man processen, så opgaven løses succesfuldt inden for aftalt tid og budget? Rasmus har deltaget i en lang række agile udviklingsprojekter og giver i sit oplæg en række gode råd til kommunerne set fra leverandørens synsvinkel. Rasmus kommer blandt andet ind på, hvor meget gensidig tillid betyder for et succesfuldt projekt, og hvordan tilliden skabes i praksis.

Rul First Agenda ud i organisationen

Salgsansvarlig Anders Juul, First Agenda (Tidl. eDagsorden)
Kl. 13.40 – 14.00
Mødelokale 3

Mange kommuner bruger den digitale mødeløsning First Agenda til møder i byråd og politiske udvalg, men potentialet er også stort for at brede løsningen længere ud i organisationen. I oplægget giver Anders eksempler på, hvordan kommuner bruger First Agenda til møder i eksempelvis direktioner og ledergrupper, ligesom han giver gode råd til kommuner, der overvejer at anvende løsningen uden for byrådslokalet. Oplægget afsluttes med en kort præsentation af kommende features i First Agenda, hvor du også kan komme med input til den fortsatte udvikling.

Digital understøttelse af relationel koordinering

Projektleder Lilse Svanholm, Joint Action A/S
Kl. 14.20 – 14.40
Mødelokale 3

Flere og flere kommuner arbejder med tilgangen relationel koordinering for at skabe sammenhæng omkring kerneopgaven på tværs af faggrupper og organisatoriske søjler. I oplægget viser Lilse fra konsulentvirksomheden Joint Action en digital løsning til måling og arbejde med relationel koordinering og fortæller om erfaringerne med at arbejde digitalt med tilgangen i danske kommuner.