Menu Created with Sketch.
Close Created with Sketch.
15. december 2015

Turbo på eksamensbeviserne

Syv professionshøjskoler udvikler sammen med Ditmer et nyt system, der skal effektivisere fremstillingen af op mod 20.000 eksamensbeviser om året.

Når en studerende på en af landets professionshøjskoler bliver færdig som lærer, pædagog eller sygeplejerske, får han eller hun et eksamensbevis med i tasken som bevis på de beståede eksamener. Men den manuelle kvalitetssikring af hvert enkelt eksamensbevis kan tage op mod 15 minutter, og derfor vil professionshøjskolerne nu sætte turbo på processen.

”I dag sidder skolernes administrative medarbejdere og tjekker hvert enkelt eksamensbevis for, at eksamener og karakterer er korrekte, og at det er sat ordentligt op. Sammen med Ditmer vil vi udvikle et system, der kan effektivisere processen, så vi kommer ned på maksimalt 5 minutter per eksamensbevis til print, kvalitetssikring og pakning, ” siger programleder Anne Eskildsen fra Danske Professionshøjsskoler.

Foranalyse viste vej

Professionshøjskolerne udarbejder op mod 20.000 eksamensbeviser hvert år, og med det nye system kan beviserne udarbejdes automatisk på baggrund af en række skabeloner og data fra det studieadministrative system SIS. Forud for projektet har Ditmer foretaget en foranalyse, som blandt andet har involveret de kommende brugere.

”Foranalysen har betydet, at vi har fået en langt bedre mulighed for at udvikle et system, der kommer til at virke i praksis. Vi har fået de forskellige udfordringer ude på de syv professionshøjskoler talt grundigt igennem, og vi har fået en bred involvering tidligt i processen. Samtidig har vi indkredset, hvordan systemet teknisk skal bygges op, og hvordan det skal implementeres,” siger Anne Eskildsen

Kvalitetssikringen af eksamensbeviserne er nødvendig, fordi professionsuddannelserne i stigende grad er modulbaserede, og de studerendes eksamensbeviser derfor er langt mere forskellige end tidligere. Udviklingen af systemet er finansieret af et effektiviseringsprogram, som professionshøjskolerne påbegyndte i 2012.

Vil du vide mere om projektet? Tag fat i Kasper!
Kasper Ibsen Hansen
Senior Projektleder