Code of Conduct definerer adfærden i Ditmer. Den afspejler organisationens daglige virke og hvordan vi håndterer opgaver, værdier og kommer til udtryk i Ditmers kultur. Vi ser det vigtigt ikke at medvirke til krænkelse af menneskerettighederne, hvilket vi blandt andet bestræber os på, med denne Code of Conduct 

 

Vi har udviklet en række etiske retningslinjer, som vi stolt efterlever i vores forretning. 

  • Ærlighed - Vi kan både se hinanden og kunderne i øjnene 
  • Ansvarlighed - Vi tager ansvar, uanset om det påhviler os 
  • Fællesskab - Vi er samlet, og passer på hinanden - både på og udenfor arbejdet 
  • Hjælpsomhed - Vi hjælper hinanden, for sammen er vi bedst 
  • Nysgerrighed - Vi er nysgerrige på hinanden, på kunderne og verden omkring os 
  • Ambitiøs - Vi udfordrer kunderne, teknologien og status quo 

Ditmers etiske retningslinjer afspejles i hvordan vi i Ditmer sætter retning og prioriterer vores opgaver. Vores Code of Conduct er med til at tydeliggøre vores engagement i CSR arbejdet og den udvikling vi ønsker både miljømæssigt, økonomisk og socialt, herunder ikke at medvirke til krænkelse af menneskerettigheder. 

 

I Ditmer skaber vi rammerne for fællesskab og prioriterer, at vi har et godt og trygt arbejdsmiljø og en kultur hvor vi hjælper hinanden, fordi vi ved, at med hjælpsomhed bliver vi bedre sammenVi prioriterer at være ærlige over for hinanden og kunderne, som kommer til udtryk i, at vi er tydelige omkring vores forretning, strategier og værdierVi er nysgerrige og interesserede i vores kunder, kollegaer og verden omkring os og Ditmer er som virksomhed en del af det samfund vi lever i, og vi har derfor et ansvar for at støtte vejen mod en mere bæredygtig udvikling og de vilkår mennesker lever under rundt omkring i verden. I Ditmer tager vi derfor ansvar både for hinanden, men også overfor vores kunder og samfundet og udviser ansvarlighed, ved at have fokus på at belaste miljøet mindst muligt fordi vi ønsker at passe på mennesker, samt miljøet. Vi anser arbejdet omkring Social Ansvarlighed som en naturlig integration i vores arbejdsdag, hvor vi både internt og eksternt, sammen med kunder og samarbejdspartnere, lægger stor vægt på at værne om miljøet 

Vi er ambitiøse og udfordrer status quo, fordi vi blandt andet ønsker at skabe og levere bæredygtige aftaler og løsningerDe markeder Ditmer bevæger sig i, stiller allerede både spørgsmål og krav til deres leverandører og samarbejdspartnere i forhold til deres eget arbejde med CSR og verdensmålene, og det er netop denne netværkseffekt Ditmer vil være en del af at understøtte. Derudover er det forventningen, at fremtidige medarbejdere vil søge virksomheder som aktivt forholder sig til, og understøtter verdensmålene og en bæredygtig fremtid. 

Vi har alle et ansvar, og via Ditmers netværk har vi mulighed for at flytte både holdninger og skabe konkrete forbedringer. Vi vil fortsætte med at tiltrække dygtige medarbejdere der ønsker at være en del af en bæredygtig virksomhed med omtanke for Social Ansvarlighed og et sundt og godt arbejdsmiljø. 

 

Vores medarbejdere skal opføre sig ansvarligt  

I Ditmer værdsætter vi i stor stil diversitet, og vi mener at medarbejdere med forskellige baggrunde, erfaringer og færdigheder netop er med til at skabe der vi står i dag. Vi værdsætter et godt arbejdsmiljø, og det er vigtigt for vores medarbejdere, for at de kan føle sig godt tilpas og yde deres bedste i arbejdet hos Ditmer. 

Det betyder også at vi forbyder diskrimination, mobning eller hvilken som helst form for chikane. Vi tolerer ikke nogen handlinger eller kommentarer omhandlende køn, race, seksualitet mm. Hvis den enkelte medarbejder oplever sådan en oplevelse, skal nærmeste leder venligst kontaktes. 

I Ditmer opfordrer vi vores medarbejdere til at opføre sig ansvarligt, når det handler om at sætte fodaftryk på vores jord. Hertil opfordrer vi at printe mindre, undgå unødvendige forretningsrejser, og endelig tage rester med hjem fra køkkenet, så vi undgår madspild.   

 

Anti-korruptionspolitik 

I Ditmer bestræber vi os på at være transparente og retfærdige. Vi tolererer ikke korruption af nogen art. Åbenhed og gennemsigtighed er hovedreglen, og vi forbyder alle former for korruption, samt forventer det samme af vores partnere, leverandører og øvrige parter. 

Korruption bliver defineret som ”misbrug af betroet magt for egen vindings skyld” og korruption kendes bedst som bestikkelse, bedrageri, underslæb eller afpresning.  

I vores hverdag kan vi eksempelvis blive tilbudt gaver eller anden form for finansiel gode. Ditmer har vi en tydelig politik om, at vi ikke modtager eller giver gaver eller lign. i forventning om at få noget til gengæld. Det er væsentligt, at vores medarbejdere, leverandører og øvrige parter er bevidste omkring Ditmers politik og håndtering heraf.  

Hvis en gave eller et finansielt gode bliver givet eller modtaget, i forventning om at få noget til gengæld, vil denne handling være omfattet af korruption i form af bestikkelse, hvilket derfor kan blive brugt som middel til at fremme korruption.  

Hvis man som medarbejder i Ditmer er i tvivl om definitionen af om man må modtage eller give gaver, skal nærmeste leder altid kontaktes.