Denne databeskyttelsespolitik er udformet med henblik på at kunne anvendes i forbindelse med ekstern kommunikation, herunder at blive lagt på vores hjemmeside. Databeskyttelsespolitikken er godkendt af bestyrelsen for Ditmer A/S 24. maj 2018.

 

1. Introduktion

Ditmer A/S har forpligtet sig til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders og samarbejdspartneres oplysninger, herunder personoplysninger.

Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte personoplysninger og sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Ditmer er dataansvarlig for oplysninger om vores kunder og leverandører. Denne databeskyttelsespolitik indeholder oplysninger om Ditmers behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlig, som du kan læse mere om nedenfor.

Ditmer leverer ydelser til mange kunder, hvor vi er databehandler, da vi behandler kundens persondata på vegne af vores kunde og efter kundens instruks. I disse tilfælde sikrer vi at indgå en databehandleraftale med vores kunde, der indeholder instruks og vilkår for Ditmers behandling af personoplysninger. Disse aftaler er ikke omfattet af nærværende databeskyttelsespolitik, idet den konkrete instruks fra kunden går forud for databeskyttelsespolitikken.

 

2. Vores behandlingsaktiviteter

Du kan læse mere om, hvilke kategorier af oplysninger vi behandler, til hvilke formål oplysningerne behandles og behandlingsgrundlag i afsnittene nedenfor.

 

2.1. Kunderne
Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med kundeadministration. Vi indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige til lovlige formål. Med kunder forstår vi:

 • Potentielle kunder 
 • Nuværende kunder, der er et aktivt samarbejde med
 • Tidligere kunder
 • Andre der abonnerer på vores nyhedsbreve, deltager i arrangementer eller lignende.

 

2.1.1. Hvilke oplysninger indsamles

Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på kunder, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail på eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

 

2.1.2. Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor
Vi behandler almindelige personoplysninger med det formål at kunne afgive tilbud til kunden, opfylde aftale med kunden, herunder levere ydelserne og fakturere til nuværende kunder samt for at kunne dokumentere samarbejdet, hvis der senere skulle blive behov for det.

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at Ditmer kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, herunder:

 • Styre vores forhold til nuværende, potentielle og tidligere kunder,
 • Udvikle vores forretning og tjenester (fx identificere kundebehov og forbedringer i serviceleverancen),
 • Varetage drift og vedligeholdelse af it-systemer, som er stillet til rådighed for eller benyttes som led i serviceringen af kunden, samt hosting, 
 • Administration og styring af vores hjemmeside, systemer og applikationer og
 • Foretage statistisk behandling og forretningsudvikling.

 

2.2. Besøgende på vores hjemmesider
Vi indsamler besøgendes personoplysninger, som de afgiver på Ditmers hjemmesider, eller som de giver sit samtykke til.

 

2.2.1. Hvilke oplysninger indsamles
De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte navn, e-mailadresse, firmaadresse, stillingsbetegnelse, ip-adresse og lignende identifikationsoplysninger. Herudover registrerer vi oplysninger om besøgendes færden på vores hjemmesider.

 

2.2.2. Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor
Vi indsamler personoplysninger for at kunne styre og udvikle vores hjemmeside og for at kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende vores virksomhed og vores tjenester. Herudover indsamler vi personoplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, målrettet markedsføring og statistik.

Vores grundlag for at behandle personoplysninger er således enten samtykke, eller for at Ditmer kan forfølge en saglig interesse i at udvikle sin forretning og tilpasse sin markedsføring.

 

Ditmers brug af cookies
På hjemmesiderne gøres der brug af ”cookies”. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers surfer nettet med, når man besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende en computer mv. og samle information om, en besøgendes adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med en browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde, at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på den enkelte besøgendes computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

 

Coockie provider Navn Formål Type Varighed
Ditmer _ga

Registrerer et unik ID, som anvendes til at generere statisk data, om hvordan den besøgende anvender hjemmesiden

 

1. part 2 år
Ditmer _gat

Anvends af Google analytics til at registrere antallet af events

 

1. part 1 dag
Ditmer _gid

Registrerer et unikt ID, som anvendes til at generere statisk data, om hvordan den besøgende anvender hjemmesiden

 

1. Part 1 dag
Hotjar _hjid

Sætter et unikt ID for sessionen. Dette muliggør at Ditmer.dk kan opnå data om den besøgendes adfærd for statistik

 

3. Part 1. år
LinkedIn lang

Husker brugerens valgte sprog version på hjemmesiden

 

3. Part Slettes når du forlader hjemmesiden
Ditmer sn_global_countdown_last_reset_timestamp

Sætter et tidsstempel, for hvornår brugeren besøgte hjemmesiden. Dette er anvendt for statistiske formål.

 

1. Part Slettes når du forlader hjemmesiden
Ditmer SNC

Sætter en unik ID pr. session. Dette muliggør at Ditmer kan opbevare brugerens adfærd på hjemmesiden.

 

1. Part 1 år
Ditmer SNS

Sætter en unik ID pr. session. Dette muliggør at Ditmer kan opbevare brugerens adfærd på hjemmesiden.

 

1. Part Slettes når du forlader hjemmesiden
Facebook _fbp

Anvendt af Facebook til at levere annonceringsprodukter fra Ditmer.dk

 

3. Part 3 måneder
Hotjar _hjlncludeInSample

Bestemmer om en brugers navigation skal registreres i en bestemt statistisk placering

 

3. Part Slettes når du forlader hjemmesiden
Google ads/ga-audiences

Anvendes af Google Adwords til at re-engagere brugere som mest sandsynligt kan konverteres til kunder baseret på brugerens online færden på Ditmer.dk

 

3. Part Slettes når du forlader hjemmesiden
LinkedIn bscookie

Anvendes af LinkedIn til sporing af brugeren på indlejrede tjenester.

 

3. Part 2 År
Facebook fr

Anvendt af Facebook til at levere annonceringsprodukter fra Ditmer.dk

 

3. Part 3 Måneder
LinedIn lidc

Anvendes af LinkedIn til sporing af brugeren på indlejrede tjenester.

 

3. Part 1. dag
Facebook tr

Anvendt af Facebook til at levere annonceringsprodukter fra Ditmer.dk

 

3. Part Slettes når du forlader hjemmesiden
LinkedIn UserMatchHistory

Anvender til at spore brugere på flere hjemmesider, for at kunne præsentere relevant markedsføring baseret på den besøgendes preferencer

 

3. Part 29 dage
Hotjar _hjTLDTest

Gør det muligt, at frasortere brugere i brugertest.

 

3. Part Slettes når du forlader hjemmesiden


2.3. Leverandøradministration

Vi indsamler og behandler personoplysninger om vores leverandører, herunder personer ansat hos leverandører.

2.3.1. Hvilke oplysninger indsamles
Vi behandler alene almindelige oplysninger, herunder kontaktoplysninger.

 

2.3.2. Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor
Vi behandler oplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og, hvor leverandøren er underleverandør i forhold til vores ydelser over for kunder, at yde professionelle serviceydelser til vores kunder.

Vi behandler almindelige personoplysninger med det formål at kunne afgive indhente tilbud fra leverandører, opfylde aftale med leverandører samt for at kunne dokumentere samarbejdet, hvis der senere skulle blive behov for det.

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at Ditmer kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, herunder:

 • Styre vores forhold til nuværende, potentielle og tidligere leverandører,
 • Udvikle vores forretning og tjenester (fx ny muligheder fra leverandører),
 • Varetage drift og vedligeholdelse af it-systemer og øvrige ydelser, som leverandøren stiller til rådighed for Ditmer,
 • Foretage statistisk behandling og forretningsudvikling. 

 

3. Behandlingssikkerhed

Informationssikkerhed er er prioriteret højt i Ditmer. Vi arbejder seriøst og professionelt med informationssikkerhed, og tager udgangspunkt i internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for såvel kundeoplysninger, personoplysninger som vores andre fortrolige oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

 

4. Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver alene personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag herfor.

 

4.2. Andre tredjeparter, der leverer varer eller ydelser
Vi benytter andre tredjeparter, fx underleverandører, i forbindelse med levering af vores ydelser. Sådanne tredjeparter kan i den forbindelse få udleveret eller overladt personoplysninger, der er nødvendige for, at de kan levere den aftalte ydelse.

Ditmer indgår de aftaler, der er nødvendige for at sikre, at den nødvendige sikkerhed er på plads for at beskytte oplysningerne og overholde vores databeskyttelsesforpligtelser. Ditmer anvender alene databehandlere, der opbevarer data i EU eller er omfattet af EU-US Privacy Shield.

 

4.3. Revisorer og andre professionelle rådgivere
Vi kan undertiden udlevere personoplysninger til vores revisorer og andre professionelle rådgivere, herunder advokater mv. Dette kan eksempelvis være for, at revisor kan udføre revision, eller for at kunne modtage rådgivning fra andre professionelle rådgiver, fx advokater.

 

4.4. Offentlige myndigheder eller tredjeparter som krævet af og i overensstemmelse med gældende lovgivning eller regulering
Vi kan undertiden blive pålagt at udlevere personoplysninger til offentlige myndigheder eller tredjeparter, som krævet af og i overensstemmelse med gældende lovgivning eller regulering. Dette kan eksempelvis være for at kontrollere, at vi overholder gældende lovgivning og regulering, at undersøge en påstået forbrydelse, etablere, udøve eller forsvare juridiske rettigheder. Vi vil kun opfylde anmodninger om videregivelse af personoplysninger, hvor vi har pligt til at gøre det.

 

5. Tidsrum personoplysninger behandles

Ditmer sletter personoplysninger, når Ditmer ikke længere har et arbejdsbetinget behov for at behandle dem. Opbevaringsperioden er fastsat i forhold til de forpligtelser, Ditmer er underlagt i henhold til gældende lovgivning.

 

6. Registreredes rettigheder

Som registreret har man visse rettigheder, som Ditmer som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde.

Man kan kontakte Ditmer og få indsigt i, hvilke personoplysninger Ditmer behandler om vedkommende, ligesom man kan få berigtiget eventuelle forkerte personoplysninger. Hvis man ønsker personoplysninger slettet, behandling af dem begrænset eller at gøre indsigelse mod behandlingen, kan man kontakte Ditmer. Man kan endvidere kontakte Ditmer, såfremt man ønsker at udnytte sin ret til dataportabilitet.

Når vi behandler personoplysninger baseret på et samtykke, har man til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af personlige oplysninger, bedes man kontakte os.

Hvis man ikke længere ønsker at modtage e-mails med information om Ditmer og markedsføringsmateriale fra Ditmer, kan man let framelde sig ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i den relevante e-mail, man har modtaget fra os.

 

7. Ændringer i denne databeskyttelsespolitik

Vi anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar. Vi vil derfor løbende gennemgå og opdatere denne databeskyttelsespolitik.

Databeskyttelsespolitikken er opdateret den 24. maj 2018.

 

8. Kontakt

Dataansvarlig er Ditmer A/S, Søren Frichs Vej 44D, 8230 Åbyhøj (CVR-nr. 26097274).

Hvis man ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis man har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, er man velkommen til at kontakte os:

Telefon:  87 34 44 54
E-mail:    sikkerhed@ditmer.dk

 

9. Klage

Hvis man ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes man sende en e-mail med detaljerne i sin klage til sikkerhed@ditmer.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Man har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til sine rettigheder og over Ditmers behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan man klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.