Manglende indsigt i elevernes trivsel bidrager til frafald

Erhvervsskolerne har længe døjet med en høj frafaldsrate. Det er ofte tidligt i uddannelsen, hvor overgangsfasen er en risikozone for frafald, og skolerne har begrænset viden om eleven. Der kan være forsøgt med en række initiativer for at sænke frafaldet, men  uden et tydeligt billede af deres effekt på eleverne. Konsekvensen  bliver forringet undervisning, dårligere fysiske rammer og generelt mindre tid til den enkelte elev.

Den manglende opmærksomhed bliver udslagsgivende for eleven, og frafald får en selvforstærkende effekt. Frafald er dog sjælendt en pludselig opstået begivenhed. Det er snarere en kulmination af en længerevarende proces med skolemæssige nederlag for eleven. Den gode nyhed er, at processen giver en chance for at afdække de tidlige faresignaler, og bruge dem til at målrette en indsats i tide.

Så lang tid bruger danske unge i gennemsnit på deres mobil hver dag – udover den tid, de taler i den. Buddy udnytter det til at skabe indsigt i deres trivsel.

Løbende trivselsmåling

Mål

Buddy sender løbende simple spørgsmål til eleven, som de besvarer på deres mobil – hurtigt og nemt.

Følg

Der dannes et trivselsindeks på baggrund af elevens besvarelser. Buddy lader jer følge elevens trivselsudvikling.

Reagér

Buddy fremhæver elever med tegn på mistrivsel, så I kan reagere i tide. Eleven får den nødvendige hjælp, og fastholdes.

Vil du høre mere om, hvordan trivselsmåling kan hjælpe jer med frafald?

Kom i gang

Simpel, evidensbaseret måling

Buddy tager udgangspunkt i WHO-5 trivselsindekset, der anvendes som mål for personers generelle trivsel. Et trivselsindeks mellem 0 og 100 opnås gennem 5 simple spørgsmål, der måler graden af postitive oplevelser som eksempelvis hvorvidt eleven har været glad, rolig og aktiv. Spørgerammen er testet i flere lande og med forskellige aldersgrupper. Det sikrer, at den er skrevet i et letforståeligt sprog, og er nem at anvende for elever med forskellige baggrunde.

Proaktiv kontakt til eleven

Trivselsmålingerne bliver indsamlet på mobilen, hvor eleven modtager en SMS med et link. Eleven får viden om den pågældende lærer som afsender, der er interesseret i deres trivsel. Denne kommunikationsform sikrer en let tilgængelighed for eleven, og I bliver ikke længere end ét klik væk. Med den ugentlige check-in kan eleverne således altid føle sig hørte – også de dage, hvor læreren har travlt og overser eleven.

Reager hurtigt på faresignaler

Buddy giver jer løbende målinger om elevernes trivsel. Frafaldsrisikoen er nemlig ikke statisk, men påvirkes af mange faktorer og udvikler sig med tiden. Vi har eksperimenteret med forskellige intervaller, man som modtager af spørgsmålene finder behagelige. Det rette er fundet til at være ugentligt. Her kan I nå at fange faresignalerne i tide, uden at spørgsmålene bliver en forstyrrende del af hverdagen.

Frigiver ressourcer så I kan tage fat

Buddy hjælper jer med identificering af frafaldstruede elever. Det er det første og nødvendige skridt på vejen mod fastholdelse, men det er kun den ene del af regnestykket. Buddy frigiver ressourcer, så I kan fokusere på den del, I gør bedst – at hjælpe og støtte eleverne. Gennem den løbende trivselsmåling kan I belyse behovet for hjælp, målrette individuelle indsatser, og følge effekten af jeres tiltag.

Alt I skal bruge i jeres trivselsmåling

Nemt at komme igang med – både for elev og lærer

Dashboard med indikering af frafaldstruede elever

Afgiv egne vurderinger af den enkelte elevs trivsel

Se statistisk over udviklingen i klasserne

Tilføj observationer til den enkelte elev

Designet til at overholde GDPR

Tilmeld dig nyheder om Buddy