Er LetDialog et sikkert dialog værktøj?

Ja, LetDialog er en sikker kommunikationskanal, som gør det nemt at overholde reglerne for GDPR. Al serverkommunikation er krypteret med HTTPS. Der bliver ikke gemt data på den enhed, du bruger. LetDialog hostes af vores ISO27001-certificerede samarbejdspartner, og data er placeret i Danmark.
 

Er Ditmer A/S dataansvarlig for data i LetDialog?

Ditmer stiller LetDialog til rådighed som et værktøj. Kunden er dataansvarlig og har samtidig ejendomsretten til data indtastet ved brug af LetDialog.

 

Sker udveksling af data via en krypteret forbindelse? 

Ja. Dialoger i LetDialog transmitteres i krypteret form via HTTPS.
 

Kan data slettes permanent?

Dialoger kan ikke slettes men kun lukkes og står som inaktive i 30 dage. Det er den dataansvarlige, der skal tage stilling til, hvornår data på den enkelte dialog skal slettes. Dette gøres af Ditmer efter anmodning fra kunden. Det er den dataansvarlige, der skal tage stilling til, hvornår den enkelte bruger skal slettes. Dette gøres af Ditmer efter anmodning fra kunden.

Få mere info - Download PDF om LetDialog

DOWNLOAD PDF

Indgår Ditmer A/S databehandleraftaler?

Ditmer A/S har en databehandleraftale, som er baseret på KOMBIT's skabelon og nøje tilpasset LetDialog.
 

Hvem ejer data, og hvordan flyttes data, hvis kontrakten evt. opsiges?

Kunden bevarer ejendomsretten til samtlige data, som anvendes i forbindelse med sædvanlig brug af LetDialog. Ditmer fraskriver sig adgangen til at udføre nogen form for tilbageholdelsesret i Kundens data. Kunden har til enhver tid ret til udlevering af de data, kunden har placeret i løsningen. Anmodning om udlevering af data sker som supporthenvendelse. Straks det er muligt, eksporterer og udleverer Ditmer data i en form, som aftales nærmere med kunden. For udleveringen betales normal timesats for Ditmers forbrugte tid som en supportopgave.

 

Er der mulighed for logning og hvorledes tilgås loggen?

Der logges i henhold til kravene i persondataforordningen: fejlede login, tilgang til persondata, fejllog og ændring af data. Logfiler afgives ikke til kundens evt. logopsamler. Fejllog logges hos Sentry. Øvrig logning foretages i filer på serveren. Disse slettes automatisk efter 180 dage. LetDialog logger al historik. LetDialog logger blandt andet, når deltagere tilføjes og fjernes, når der bliver givet samtykke eller hvis emnet bliver ændret. Teamledere og andre ledere kan se historikken i de dialoger, som foregår i deres afdelinger, men beskederne kan kun ses, hvis de er inviteret til dialogen.

 

Er Privacy by Design og Privacy by Default tænkt ind i LetDialog?

Ja, en bruger har som udgangspunkt kun rettighed til dialoger, som denne er tilføjet.

 

Håndterer LetDialog data, som er omfattet af arkivpligt?

Det forventes, at kunden henter dialoger ud af systemet i en PDF-fil, hvilket er muligt for sagsbehandlere i systemet. Herefter kan PDF’en journaliseres i f.eks. kundens ESDH-system, og dermed sikres arkivering af dialoger.

 

Er data sikkert opbevaret, hvis en telefon mistes eller går i stykker? 

Ja, data gemmes ikke på de forskellige enheder – kun på LetDialog-serverne. Uvedkommende kan ikke se indholdet, selvom de får adgang til den mistede telefon.

 

Hvor ofte foretages opdateringer?

Opdateringer er inkluderet i abonnementet – læs mere om vores seneste releases her. Opdatering af app foretages via App Store og Google Play.
 

Hvordan og hvor ofte foretages backup og hvem er ansvarlig?

Ditmer foretager løbende backup af LetDialog. Det er muligt at genskabe data, således at datatab maksimalt er på 10 minutters drifttid.

 

Hvordan sikres det at kun de rette personer ser data?

Kun den enkelte sagsbehandler kan oprette sager og invitere brugere. Kun de inviterede har adgang til sagens data.