Vi har igennem vores 20 år udviklet et bredt spænd af forskellige projekter, hvad enten det var en digital parkeringsplatform til By & Havn eller en ny webportal til Bandagist-Centeret. Gennem et samarbejde med os vil I have et helt digitaliseringshus til rådighed, der kan specialisere en løsning til lige netop jeres behov. 

Hvorvidt der skal overtages en eksisterende løsning eller bygges et spritnyt projekt fra bunden, så kan du vide dig sikker på, at vi ikke blot tænker kode, men tænker på hele jeres forretning.

"Udviklingsprocessen er gået snorlige, og Ditmer har været særdeles gode til at styre projektet, så vi nåede i mål til tiden og indenfor budgettet"

Katrine Hansen

Projektleder hos By & Havn

Vores kompetencer dækker over disse projekter

Agil softwareudvikling

Vi bygger softwareløsninger baseret på en Microsoft teknologistak, og arbejder efter en fast proces, som er baseret på Scrum og videreudviklet på baggrund af de erfaringer vi har gjort os gennem de seneste 20 år. Metoden er velafprøvet og gør os i stand til at fokusere på det vigtige i projektet – jeres forretningsmæssige behov. Udviklingsprocessen er agil med fokus på løbende validering og feedback fra jer på det vi har bygget. Vi anvender anerkendte frameworks og vores egen, gennemprøvede standardplatform; Ditmer Application Framework, hvilket giver hurtigere udviklingstid og sikrer at jeres ressourcer bruges på at understøtte jeres forretning.

System arkitektur

Vi har stor erfaring med at bygge løsninger, som ikke blot skalerer, men også benyttes gennem mange år. Vi kender derfor de udfordringer, som naturligt opstår når løsninger bruges i din hverdag. Via vores standard framework sikres en system arkitektur, som danner et stabilt fundament under jeres nye løsning. Løse koblinger mellem komponenter og integrationer giver jer mulighed for løbende at forbedre og udskifte dele, som ikke længere fungerer tilstrækkeligt, i takt med udviklingen omkring jer.

UX design

Vi designer brugergrænseflader, der understøtter oplevelsen af jeres digitale løsning. Designet sker på baggrund af research, workshops og dialog med jer, som mødes af vores faglighed og kendskab til best pratice omkring interaktionsmønstre og brugeradfærd. Vi bruger vores designsystem Embla, der reducerer tidsforbruget til design og udvikling af projektet. Med Embla har vores fokus været at understøtte kundeportaler og administrative løsninger endnu bedre.

Usability testing

Vi stræber efter at løse dine digitale problemer rigtigt, med godt og brugervenligt design. Det gør vi ved løbende at teste vores design og løsninger, for at afdække om de er brugervenlige, anvendelige i forhold til arbejdsgange og tilgængelige for slutbrugerne efter kravene ved WCAG. Samtidig kan vi også tilbyde at teste eksterne systemer efter samme præmisser, og give jer en vurdering på løsningerne i allerede bruger.

Application framework

Med vores udviklingsplatform Ditmer Application Framework, starter udvikling af din softwareløsning ikke fra bunden. Derimod genbruger vi kode som indgår i en hver softwareløsning, og dermed sparer I udviklingstimer. Platformen har form af et skelet, og håndterer sikkerhed, infrastruktur og øvrige standard elementer.

Integrationer

Vi etablerer stabile, sikre og velfungerende integrationer med interne og eksterne løsninger. Vi har bygget integrationer til mere end 250 systemer og services internt hos vores kunder, hos tredjepartsleverandører og i skyen. Når vi arbejder med integrationer fokuserer vi ikke blot på at få løsningen til at fungere, men også på at integrationerne skal skabe sammenhænge i jeres arbejdsgange.

Applikationsvedligehold

Vi tilbyder løbende vedligehold af løsninger udviklet hos os eller hos en anden leverandør. Vedligeholdet kan bl.a. være support, videreudvikling og overvågning. Vi kan tilbyde et dedikeret team bag jeres løsning, hvor vi sikrer at viden fastholdes. En fast del af vedligeholdsteamets opgave er at rådgive jer omkring den konkrete løsning, så den bliver ved med at være værdiskabende for jer.

Digitale produkter og løsninger til alle behov 

Digitale kundeportaler

Vi bygger digitale kundeportaler som sikrer, at vores samarbejdspartnere altid er tilstede for deres kunder, i et omfang der imødekommer kundernes behov og serviceoplevelse. Fokus ligger på at sikre et højt serviceniveau, og lade dine kunder betjene sig på egne præmisser. Der kan være tale om en løsning der bygges helt fra bunden, eller en eksisterende skabelon i vores digitaliseringsplatform DitmerFlex.

Adminstrative løsninger

Vi bygger administrative løsninger af ensartet -og høj kvalitet, der understøtter jeres processer gennem potentielle integrationer og snitflader. Her kan nævnes et journaliseringssystem til Alphalyse, hvor der nu spares 25 minutter på projektforslag -og rapporter, samt kundeportaler der øger selvbetjeningen og dermed letter det adminstrative arbejde, som var tilfældet med ”book en byggesagsbehandler” løsningen.

Sådan ser et projektforløb ud hos Ditmer

Ditmers model for et udviklingsforløb
Bil kører op fra parkeringskælder

Case

Digital parkeringsplatform i drift på kun 2 måneder

By og Havn adminstrerer store parkeringshuse i København. En effektiv proces med stor brugerinvolvering gjorde det muligt at udvikle og sætte en kompleks, digital parkeringsplatform i drift på kun to måneder.

Læs hele casen

Skal vi sammen bygge dit næste digitale projekt? Så tag fat i Jan