Vi tager vores samarbejdspartner i hånden når vi søsætter vores løsning hos dig, og vores implementeringsforløb vil præges af en tæt relation mellem os, der har til formål at sikre en løbende konstruktiv ping-pong. Forventningsafstemninger er essentielle for at opnå succes med et projekt, hvormed tidsplan og opgaver bliver gjort klare og rollefordelingen defineres. Derudover kører vi løbende statusmøder for at sikre en effektiv proces, og tilpasse planlægningen efter mulige problemer. 

Efter behov bliver der afholdt uddannelsesworkshops under implementeringen, så vi kan vide os sikre på jeres tryghed ved brugen af vores løsning. Forretningsgange og arbejdsprocesser kan ofte ændre sig efter en ny digital løsning tages i brug, og derfor er implementeringen en utrolig vigtig del af idriftsættelsen af en løsning. Hertil udarbejder vi også udførlig dokumentation, som skal bidrage til en grundig forankring af  løsningen i din organisation.

”Jeg vil næsten sige, at vi er blevet forkælet under hele forløbet. Ditmers projektansvarlige har været herude i flere omgange, først for at præsentere løsningen for hele kommunen og derefter for at undervise udvalgte medarbejdere. Derudover var der regelmæssige check-ups for at sikre så gnidningsfri en implementering som muligt”

Heidi Jensen

Digitaliseringskonsulent i Ringkøbing-Skjern

Udannelse og workshops

Vi bygger intuitivt software, men hvor det er nødvendigt, gennemfører vi uddannelse i brugen af løsningerne og hjælper jer med selv at uddanne brugere. Workshops om ændrede forretningsgange og processer som følge af nye digitale løsninger kan ofte hjælpe en vellykket implementering på vej.

Onboarding

Med vores 9-trins forløb til vellykket onboarding, hjælper vi jer med trygt at flytte jeres brugere ombord på den nye løsning, hvad enten det gælder interne eller eksterne brugere og uanset løsningens kompleksitet.

Dokumentation

Vi udarbejder materiale til løsningen, der detaljerer implementeringsprocessen og bidrager til løsningens forankring i organisationen. Dette vil fungere som undervisningsmateriale, og er specialiseret til de forskellige interessenter, som vil skulle bruge løsningen på tværs af stillinger.

Effektmåling

Ud fra jeres forretningsmæssige succeskriterier indbygger vi relevante målepunkter og indsamler data, så vi sammen kan følge med i f.eks. reduktion af produktionstid, ventetid på behandling, antal gennemførte transaktioner, kundetilfredshed eller lignende.

KPI Dashboard

Med udgangspunkt i de data, vi kan indsamle i løsningen, omkring brugen og effekten af, kan vi opbygge et dashboard, så I løbende kan følge udviklingen i relevante nøgletal om løsningens anvendelse og drift resultater.

Kvartalsvise styregruppemøder

Som led i det løbende samarbejde afholder vi – typisk kvartalsvist – møder på ledelsesniveau, hvor vi sammen vurderer, hvordan både samarbejdet og de forretningsmæssige resultater af digitaliseringsindsatsen kan forbedres. Når det er relevant kommer vi med input omkring nye services eller teknologier, som kan skabe værdi for jer.

Case

Genkendelighed i LetDialog skaber tryghed og effektiv implementering

Behovet for en SMS-lignende løsning, der kunne leve op til sikkerhedskravene fra GDPR, gav Ringkøbing-Skjern et skub til at sikre intuitiv borgerdialog i kommunen.

Læs hele casen

Vil du høre mere om hvordan et implementeringsforløb ser ud? Så tag fat i Jonas