Hvad er et Design Sprint? 

Et Design Sprint er en proces på bare fem dage, hvor vi, sammen med virksomhedens egne medarbejdere, udvikler en prototype og tester den på potentielle kunder.  

Design Sprintet hjælper hurtigt Sprint-teamet i samme retning, under en fælles vision, med klart definerede mål og resultater.

 

I sidste ende er det et redskab til hurtigt at teste et koncept med så lidt investering som muligt, i så virkelighedsnært et miljø som muligt. 

Sprintet ender ud i en brugervalideret prototype, som enten kan tages igennem endnu et Design Sprint eller gøre klar til et udviklingsforløb.

Vil du vide mere om, hvad Design Sprints består af?

LÆS MED HER

Hvad opnår I med et Design Sprint?

Et Design Sprint stiller en fokuseret, tidsbestemt og problemløsende ramme, som bruges til at finde svar, hurtigt og effektivt. Et Design Sprint er inddelt i 5 faser, som hjælper deltagerne med at reducere bureaukrati, forbedre beslutningsprocesser, øge samarbejdet på tværs af afdelinger, og sætte fokus på at finde svar og resultater. 

Design Sprintet kan altså hjælpe jer hurtigt i gang med en udfordring og på samme tid sørge for, at I rammer jeres kunders behov i første forsøg.

Værdien af et Design Sprint 

Fra problemstilling til forretningspotentiale på bare 5 dage

Testede og brugervaliderede prototyper, der er værdiskabende

Minimere risiko, og større træfsikkerhed i markedet

Ideer forandres fra skitser og mødereferater til virkelig koncepter

Involvering af medarbejdere i alle faser og på tværs af organisationen

Handlingsplan for realisering af den nye digitale løsning

Værdien af Design Sprintet er, at man hurtigt kan gå fra koncept til test og validering af en digital løsning. Man sparer altså sin organisation for måneders spildt arbejde ved at fejle tidligt og blive klogere. Dermed kan fejl og mangler, som senere ville have været dyre rettes tidligt.  

Mængden af ​​arbejde, der kan udføres af et lille hold i et fem-dages Sprint, er utrolig. Det er overraskende, hvor produktiv et team kan være, når de har Sprint-strukturen til at guide dem.

Hvorfor vælge Ditmer til at facilitere jeres Design Sprint? 

Vi kan tage det digitale produkt hele vejen. Vi vil, efter sprintet, udforme en udviklingsplan, og hvis I ønsker det, kan vi bygge løsningen for jer. Fordi vi allerede, ved hjælp af Sprintet, har så god indsigt i jeres behov, produkt og brugere, kan vi accelerere hurtigt og bygge noget af værdi for jer og jeres kunder.

 
Vi tilbyder et nyt perspektiv på jeres udfordring. Vi er fuldt dedikerede til at lede jer gennem processen og opnå de ønskede resultater. 

Vi kommer til at arbejde tæt sammen for at definere udfordringen, rekruttere sprintholdet og samle eksterne brugere, så vi kan maksimere resultatet og opnå det ønskede udbytte. 

I Ditmer laver vi vores egne digitale produkter, hvilket gør os i stand til at sætte os i jeres sted, når der skal udvikles nyt. Både i forhold til det forretningsmæssige aspekt, det innovative og det udviklingsmæssige. Vi er vandt til at rykke hurtigt og omsætte nye ideer til forretningspotentialer via nye produkter og samtidig sørge for videreudvikling, vedligehold og optimering. 

I vil, efter design sprintet, stå med en brugertestet prototype, en sprintrapport indeholdende nøgleindsiger, et sammendrag af resultaterne fra hele sprintprocessen samt en udviklingsplan.

 

Design Sprint-forløbet 

Vi tilbyder et Design Sprint-forløb som består af et opstartsforløb kaldet Pre-sprint, en fem-dags Sprintproces og et efterbehandlingsforløb som vi kalder Post-sprint. 

Design Sprintet er en fem-dags proces som starter mandag og slutter fredag.  

Sprintet guider os igennem mange forskellige øvelser, som hjælper os videre fra problemstilling til idégenerering, udvælgelse af ideer, konceptbeskrivelse, udformning af prototype og brugertests. Den sidste dag bruger vi til at samle op og evaluere på løsningen og den feedback vi har fået fra brugertesten.

Pre-sprint 

Pre-sprintet består i at afdække behovet sammen med jer og finde frem til det rette fokus for opgaven. Dertil følger en række praktikaliteter til klargøring af sprintet.

Design sprint 

Fem-dags konceptudviklingsproces, hvor afsættet er en brugertestet og valideret prototype, ny viden om markedet og brugerne samt anbefalinger til, hvordan I kommer videre.

Post-sprint 

Opsamling og sammenfatning af fund, nøgleindsigter fra brugertesten og konklusioner fra sprintet. Dertil følger en udviklingsplan til det videre arbejde.

Vil du opleve effekten af et Design Sprint?

Vi har udarbejdet et gratis kit, der giver dig og dit team alle de redskaber i behøver, til at gå fra udfordring til en realiserbar handlingsplan. Her kan du fornemme principperne bag et Design Sprint og faktisk få løst en udfordring på bare et par timer. Forestil dig så, hvad vi kan opnå på fem dage.