Vi arbejder med UX hele vejen fra behov til løsning

I Ditmer er vi ca. 30 ildsjæle, der udvikler og implementerer digitaliseringsløsninger på livet løs, hvilket vi har gjort siden 2000. Vi arbejder både med private og offentlige kunder, hvor vi laver projekter og egne produkter. Vores mål er, at mennesker i fællesskab får arbejdsgange og teknologi til at smelte sammen i nye former, som er smartere og mere effektive end de hidtidige. Dette gør vi gennem vores ditmer proces, hvor UX er en gennemgående faglighed. 

Hos os er UX ikke bare at drysse magi udover et interface til sidst, men en proces med grobund i Design Thinking. Vi går hele vejen fra behov til løsning gennem tilpassede metoder, og i et samarbejde på tværs af huset.  Og det gælder også for vores UX-praktikanter. Du får derfor mulighed for at forme dit praktikforløb alt efter dine interesser – om du er den nysgerrige researcher, den perfektioniske designer, den skarpe tester eller noget fjerde.

Vi søger nye praktikanter til efteråret 2021

Læs opslaget

Du får ansvar og indblik i arbejdet som UX konsulent

Som praktikant hos Ditmer bliver du ikke blot sat til at lave kaffe, stå for kopimaskinen eller renskrive post-its.

Du bliver kastet ud i den virkelige verden med konsulentarbejde, hvor du skal bidrage med dine friske øjne og nye viden. Du vil blive sat til at researche, analysere, planlægge og eksekvere projekter med rigtige kunder.

"I praktikken fik jeg lov til at arbejde med rigtige kunder og derigennem mulighed for at prøve min faglighed af i den virkelige verden. Jeg fik tildelt ansvar og blev kastet på dybt vand – men altid med opbakning og tillid"

Morten Nørager

Tidligere praktikant, Informationsvidenskab

Som praktikant kommer du til at arbejde med…

Workshops

I Ditmer faciliterer vi en række workshops, både med brugere og kunder. Vi bruger workshops forskellige steder i designprocessen fra klarlægning af de indledende hypoteser, kortlægning af brugerrejser, til definering og strukturering af de ønskede funktionaliteter i systemet gennem User Story Mapping. Desuden har vi erfaring med facilitering af Design Sprints, hvor vi gennem et intensivt forløb med kunden sammen definerer, prototyper og tester en idé med brugere.

Personas og brugerrejser

For at fastholde vores fokus på brugeren i hele designprocessen udvikler vi personas med afsæt i hvordan brugeren handler, tænker og føler. Dette gør det muligt at identificere udfordringer, styrker og muligheder for at skabe den bedste oplevelse. Med udgangspunkt i personaerne kan vi desuden kortlægge den nuværende digitale brugerrejse, og komme med anbefalinger til den ønskede brugerrejse. Det hele med afsæt i en grundlæggende metodik som bygger på Design Thinking hvor vi løbende tester og validerer vores design og antagelser – hele vejen igennem processen.

Digital design

I Ditmer bruger vi en række designværktøjer til udviklingen af nye og eksisterende løsninger. Ud fra den indledende research og syntese udvikler vi koncepter, der bringes til live gennem vores primære designværktøj, Sketch. Hertil har vi udviklet vores eget designsystem, Embla. Det gør det hurtigere at starte udviklingen af en prototype og sikrer et sammenhængende system med velafprøvede komponenter. Derudover bruger vi Invision til at skabe den ønskede interaktion med prototypen.  Du kan se et projekt hvor Embla er brugt her.

Tæt sparring gennem hele praktikforløbet

I dit forløb som UX-praktikant får du tilknyttet en mentor, som sikrer et tilrettelagt forløb og daglig sparring omkring opgaver og processer.

Sammen har I løbende en tæt dialog omkring dine opgaver, så du selv har mulighed for at præge din praktik. Derudover vil du have ugentlige refleksionsmøder med din mentor med fokus på din udvikling, læring og trivsel.

"Man kan som ny i faget være lidt usikker på sig selv. Her synes jeg min mentor var god til at give mig opbakning, særligt når jeg blev kastet ud i nye metoder. Det var rigtig motiverende at have den støtte."

Stefanie Bou-Zeid

Tidligere praktikant, Produkt- og Designpsykologi

Lyder det som noget for dig?

Hvis du har lyst til at komme i praktik hos Ditmer, så send en uopfordret ansøgning, vi tager nemlig løbende praktikanter ind. Vi forventer at modtage en ansøgning inkl. CV og en portfolio med projekter du er stolt af. CV og portfolio vil danne basis for en praktiksamtale, hvor vi sammen kan finde ud af om du er vores næste praktikant.

Vi søger nye praktikanter til efteråret 2021, er det dig?

Læs mere

Har du spørgsmål om praktikken? Så kontakt Stefanie