Blog

Benyt personaer til at levere skræddersyede brugerrejser

Hvad har Mobilepay, Snapchat og Gomore tilfælles? De har alle investeret i at skabe en brugeroplevelse, som er intuitiv og passer præcist til kundernes behov. Et værktøj til at skabe fantastiske brugeroplevelser er personaer.

 

Hvad er personaer og hvorfor skal du bruge dem?
I forsøget på at bygge en brugeroplevelse som skal passe til så mange som muligt, risikerer du at skabe en overkompliceret oplevelse der ikke appelerer til nogen. Nutidens brugere ønsker en oplevelse som er personlig, specifik og målrettet, hvilket er præcis hvor personaer kan gøre en stor forskel.
Personaer er en beskrivende brugerskabelon som kan repræsentere fælles træk for en større brugergruppe, heriblandt behov, opførsel og personlige elementer. Hermed kan du skabe overblik over en udvalgt brugergruppe og dens karakteristika på en letforståelig facon. Derudover kan du nemmere tilrettes en brugerrejse til netop den enkelte persona, og dermed gøre brugerrejsen enkel og intuitiv.

 

Research danner grundlaget for personaer
Personaer bør baseres på ægte data og er ikke blot en eventyrlig fortælling om en kundegruppe, men derimod resultatet af en gennemarbejdet kundeadfærdsanalyse og efterfølgende kondensering af resultaterne som kan skabe en repræsentativ arketype. Hele processen med at udarbejde personaer er beskrevet nedenfor.

 

Sådan kommer du i gang 4 trin
For at give dig den bedst mulige start på brugen af personaer har vi her detaljeret vores arbejdsprocess skridt for skridt.

 

1. Identificer kendetegnende egenskaber
Først bør du skaffe den nødvendige data for at kunne udarbejde en repræsentativ persona, hvilket kunne være gennem en række kvalitative interviews, spørgeskemaer eller data der allerede står til rådighed. Herigennem kan du identificere de mest fremtrædende egenskaber hos et givent brugersegment og hvordan disse kan hjælpe dig med at adskille segmentet fra lignende instanser. Det vil ofte være muligt at finde op til fem af disse egenskaber.

2. Tillæg egenskaberne til persona
Fastslå hvor mange personaer der vil være nødvendige for at repræsentere de identificerede egenskaber fra det forrige step. Hertil bør der tillægges den relevante data som kan understøtte og beskrive disse, hvorigennem der muligvis vil afsløres yderligere egenskaber.

3. Udbygning af personaen
Lav et udkast af personaerne med de primære egenskaber i fokus. Her kan du med fordel inkludere mere basale kendetegn for at fuldende personaen, såsom motivationer, udfordringer (pains) og opførsel. Hertil bør personaen også personliggøres yderligere med et beskrivende navn der hurtigt kan tydeliggøre essensen der ligger bag. Sørg for at involvere andre i skabel-sen af personaen for at sikre et resultat der reflekterer en fælles vidensdeling.

4. Finpudsning og anvendelse af den endelige persona
Færdiggør personaen og skab en fængende illustration af denne på en enkelt side. Hæng personaen op på væggen, så den bedre kan anvendes i projekter og diverse brainstorms. Herved vil i nemmere kunne overveje hvordan persona A ville reagere i en given situation og tilpasse brugerrejsen derefter.

 

Nedenfor er et eksempel på hvordan færdige personaer kan se ud.

18.000 studerende bliver til 5 personaer

VIA University College har anvendt personaer for at opnå dybere indsigt i deres studerendes behov og udfordringer. Læs mere omkring hvordan vi udarbejde personaer sammen med VIA University College.

Læs casen omkring personaer