Blog

Brainstorms er spild af tid

Udviklingsteams skal droppe kontraproduktive brainstorms og i stedet bruge Design Sprints.

Den klassiske brainstorm er populær og bruges i mange virksomheder, når der skal udvikles nye produkter, services eller processer. Men det er en skam, for den populære idéudviklingsmetode kan være direkte kontraproduktiv, hvis den udføres dårligt. I det følgende vil jeg beskrive hvorfor og komme med et bud på, hvad man kan gøre i stedet.

Brainstormen, som vi kender den, blev udviklet tilbage i 1940’erne, hvor den blev brugt af et amerikansk reklamebureau i forbindelse med udvikling af kreative kampagner. Metoden blev af mange set som årsagen til den store succes for det konkrete reklamebureau og blev siden indoptaget i mange andre brancher.

Kritiske røster mod brainstorms

Allerede i 1950’erne begyndte der dog at komme kritiske røster mod den stigende brug af brainstorms med afsæt i tidens psykologiske forskning i gruppedynamik og socialpsykologi. Det fundamentale problem er ifølge kritikerne, at grupper ifølge forskningen er bedre til såkaldt konvergenstænkning, mens individer er bedre til såkaldt divergenstænkning.

Oversat til almindeligt dansk betyder det, at individer er gode, når der skal tænkes bredt for at generere et stort sæt af ideer, mens grupper er bedre, når det skal besluttes hvilke ideer, der er værd at forfølge. Årsagen er blandt andet en klassisk gruppedynamik, hvor nogle bidrager mere end andre, og hvor nogle måske ikke får alle deres inputs på banen, fordi de bliver afbrudt. Omvendt er der ofte bedre tid til at være undersøgende, finde inspiration og udvikle idéer, når man arbejder alene.

Sat på spidsen er kvaliteten af idéer ifølge kritikerne udviklet af individer bedre, mens fælles idéudvikling i grupper reducerer kvaliteten af det kreative output.

Gennemtestet proces

Spørgsmålet er så, hvad der kan erstatte brainstorms, når man som virksomhed skal facilitere udvikling af nye produkter og services. I Ditmer har vi med stor succes brugt processen Design Sprint, som er beskrevet i bogen ”Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days” (2016). Bogen er skrevet af Jake Knapp, der i dag arbejder hos investeringsselskabet GV (tidl. Google Ventures).

Design Sprints er en idéudviklingsproces, som gennemføres af en gruppe over én uge med fastlagte faser hver dag. Det er en gennemtestet fremgangsmåde, der er tilrettet med inputs fra over 100 sprints, og ambitionen har været at samle de bedste elementer fra strategi, innovation, adfærdspsykologi, design og andre discipliner i en trinvis proces, som ethvert team kan bruge.

Fem dage i processen

Et Design Sprint er opdelt i fem faser:

Mandag handler om at få en forståelse for den løsning, man forsøger at skabe. Det er mandagen, der skal lægge rammerne for resten af sprintet.
Tirsdag handler om at finde løsninger til de problemstillinger, man har identificeret om mandagen.
Onsdag har fokus på at træffe beslutninger. Der skal vælges mellem de mange skitser og udvælges hvilke løsninger, som har de bedste chancer for at opnå det langsigtede mål.
Torsdagen går med at bygge en realistisk prototype, som kan bruges i fredagens brugertest.
Fredagen er endelig den sidste dag i sprintet, hvor man får valideret sin idé og bliver klogere på om man er på vej i den rigtige retning.

Se en beskrivelse af de fem faser her

Lynhurtigt fra udfordring til koncept

Der er ingen tvivl om, at klassiske ideudviklingskneb som eksempelvis brainstorms står for fald, og at Design Sprints er et bedre alternativ, fordi den får indflettet en reel idéudvikling i processen.

Dertil kommer den store fordel ved tidsaspektet, hvor man på kun én uge systematisk kan udvikle, teste og validere en idé til eksempelvis en ny feature til et produkt. Man går fra at have en udfordring eller et brugerbehov til et testet og valideret koncept lynhurtigt, og man kan hurtigt komme i gang med den videre udvikling.

Når det er sagt, er Design Sprints ingen mirakelkur. Først og fremmest er processen klart bedst til udvikling af mindre delelementer eller afgrænsede produktfeatures snarere end større koncepter - hertil er tiden for sparsom. Derudover er det klart, at der ikke findes én enkelt proces eller et værktøjssæt, der kan anvendes som løsning på alle tilfælde. Så enkel er verden ikke, og man bør altid indtænke en bred vifte af processer og værktøjer, som man skal tilpasse de eksisterende behov.

Hvis du vil vide mere om Design Sprints, kan du læse mere om metoden her:

Læs mere her