Nyhed

Digitale fællesskaber

Børn med iPad

Kommunen 3.0 bliver uden tvivl en af de største omvæltninger fremover. Vores service- og myndighedsopgaver fortsætter naturligvis som hidtil, men vores nye mindset er at se kommunen som et lokalsamfund bestående af aktive borgere i stedet for at se kommunen som en serviceorganisation med borgerne som kunder,” siger kommunaldirektør Lisbeth Binderup fra Skanderborg Kommune.

Den nye vision indebærer, at kommunen fremover vil lægge stor vægt på at facilitere og understøtte de lokale fællesskaber. Her får digitale platforme en vigtig rolle.

”Sat på spidsen vil vi fremover bruge digitale løsninger til at stimulere aktiviteter i lokalsamfundet og bringe mennesker sammen, hvor vi tidligere brugte dem til styring, kontrol og service. Vi taler blandt andet om at skabe nogle platforme, der gør det muligt for borgere i samme lokalområde eller med samme behov at hjælpe hinanden på tværs, så man ikke behøver ringe til kommunen,” siger Lisbeth Binnerup.

Tradition for digital involvering

Skanderborg Kommune er ikke fremmed for at bruge digitale platforme til at involvere borgerne i kommunens udvikling. Allerede tilbage i 2007 lancerede kommunen portalen Idéoffensiv, hvor borgere indsendte over 2.000 idéer til forbedringer af kommunen, og kommunens Facebook-side har i dag mere end 2.700 likes. Alligevel er der forskelle til den hidtidige borgerinvolvering med sociale medier.

”Det nye er, at vi som kommune træder i baggrunden og får en mere faciliterende rolle sideløbende med vores service- og myndighedsopgaver. Principielt behøver borgerne ikke vide, at vi står bag, hvis vi eksempelvis leverer infrastruktur i form en dialogportal til en landsby eller en forening. Det vigtige er, at vi understøtter dialogen og skaber rammerne for et styrket fællesskab,” siger Lisbeth Binderup.

Græsslåning aftales på socialt medie

Kommunens digitaliseringschef er på lige linje med resten af organisationen er involveret i arbejdet, og han peger på kommunikationen mellem kommunens idrætsklubber og de entreprenørfirmaer, der vedligeholder fodboldbanerne, som et godt eksempel på Kommunen 3.0 i praksis. Dialogen sker direkte mellem klubber og firmaer via det sociale medie Yammer, hvor kommunen tidligere var mellemmand.

”Tidligere brugte vores forvaltning en masse tid på at koordinere med klubber og entreprenører, men nu kommunikerer de selv hurtigt og effektivt. Hvis det er bedst at slå græsset om fredagen, fordi der er kamp om lørdagen, aftaler de det selv på Yammer. Der er uden tvivl mange andre steder, hvor en digital platform kan agere bindeled, uden at kommunen skal indblandes,” siger digitaliseringschef Kenni Sørensen.

Borgerne hjælper hinanden

Meget af digitaliseringen i kommunerne de senere år har handlet om selvbetjeningsløsninger, og den indsats fortsætter i Skanderborg. Men borgerne bliver formentlig langt mere involveret i udbredelsen af løsningerne.

”Senest har Ældre Sagen og Seniorrådet undervist vores ældre i brugen af Digital Post, som vores skoleklasser også var med til at lancere med en konkurrence for forældrene. Der er stort potentiale for at lade borgerne hjælpe hinanden med brugen af selvbetjeningsløsninger, og vores erfaring er, at folk rigtigt gerne vil hjælpe, hvis vi bringer dem sammen,” siger Kenni Sørensen.

Forældre bag nyt SkoleIntra?

I fremtiden vil kommunen desuden inddrage borgerne i langt højere grad i udviklingen af digitaliseringsløsninger. Målet er at erstatte den traditionelle indefra-og-ud-tænkning med en udefra-og-ind-tænkning.

”Eksempelvis var det en it-kyndig forælder til en ung på et bosted, der på eget initiativ udviklede stedets journalsystem, hvor vi så blot leverede infrastruktur i form af serverkapacitet. Selvfølgelig er der sikkerhedsmæssige ting, der skal tages højde for, men principielt kunne en gruppe forældre for mig at se godt udvikle fremtidens ForældreIntra eller SkoleIntra,” slutter Kenni Sørensen.