Blog

Ligger fremtiden for offentlig digitalisering i Bruxelles?

Hvad er fremtiden for offentlig digitalisering?

Det var spørgsmålet, der lå til grund for den europæiske konference inden for offentlig digitalisering, der for nylig blev afholdt i Bruxelles. Vi var inviteret af den danske ambassade på baggrund af vores længevarende arbejde med offentlige digitale løsninger, og det var en fornøjelse at præsentere vores erfaringer over for europæiske politikere og embedsmænd som del af en større delegation af ligesindede virksomheder, der alle brænder for at gøre en forskel i det offentlige.

Dagsordenen bød på præsentationer, oplæg og faglige diskussioner rundt om bordet, og mange områder blev vendt. Vores fokus var dog især rettet mod ét punkt, nemlig det digitale demokrati.

”Vi var utroligt glade for at se den store fokus på brugercentrerede løsninger hos de mange offentlige myndigheder i EU. I Ditmer mener vi, at brugerne og deres behov altid skal være i centrum under udviklingen af digitale løsninger”

Toke Lund Pedersen

Salgs- og Marketingschef hos Ditmer

I 2018 blev der på tværs af EU vedtaget en forordning om en fælles, paneuropæisk, digital portal, der skal sikre europæiske borgere og virksomheder fuld tilgængelighed inden for information og officielle procedurer. Som en forlængelse af denne portal er vedtaget The Once Only Principle, der lader borgere og virksomheder veksle data mellem europæiske administrationer efter behov.

Disse initiativer er sat i søen for at spare udgifter, mindske bureakratiet og øge tilgængeligheden i kontakten med det offentlige. I Danmark har vi høstet gevinsten af at have en tilsvarende løsning på nationalt niveau, og det er spændende at se, hvilke muligheder det giver at have en europæisk pendant.

Danmark har en unik mulighed for at udnytte det forspring, vi har i forhold til andre nationer på offentlig digitalisering, og det var blandt andet også derfor, vi deltog. Der er stor værdi at hente i et gennemgående samarbejde mellem offentlige institutioner og virksomhederne, der udvikler løsninger hertil, hvilket danske virksomheder længe har bevist. Vi kan dog ikke tillade os at hvile på laurbærerne, for mange andre lande har også fået øjnene op for vigtigheden og værdien af et digitalt samfund.

Vi drøftede blandt andet vores digitaliseringsplatform DitmerFlex, gør det muligt at konfigurere selvbetjeningsløsninger. Vi ser et stort potentiale i at udbrede platformen til resten af Europa.

Endnu en vigtig pointe i drøftelserne i Bruxelles var, at vi ikke må glemme vigtigheden af den menneskelige interaktion, og at vi skal bruge automatiseringer og effektiviseringer til at give den enkelte borger en mere personlig kontaktflade hos kommunen. Dette havde stor fokus hos den hollandske delegation.

Den enkelte skal have en personlig kontaktflade med kommunen

Brugeren i centrum og brugeren som sandhedsvidne har vi gennem vores 20-årige levetid altid haft som ledetråd i vores arbejde med digitale løsninger og produkter. Vi fik også beskrevet vores dialogværktøj LetDialog for de øvrige konferencedeltagere. Løsningen gør den daglige interaktion mellem kommune og borger mere simpel, sikker og effektiv, samtidig med at hele dialogen bliver gjort ligeværdig og mere personlig.

Der er ingen tvivl om, at der stadig er mange områder med potentiale for digitalisering. Og selvom vi er nået langt, har vi på mange måder kun fået lagt de digitale grundsten. Begrebet Govtech er endnu et relativt ungt begreb i Danmark, men et begreb som omverdenen tager mere og mere til sig på samme måde, som fintech og healthtech er blevet etablerede begreber.

Digitalt demokrati er den næste store byggeklods

Den næste store digitale byggeklods er i vores optik det digitale demokrati.

Afholdelsen af politiske møder indeholder mange processer, der enten skal gøres manuelle, eller som på nuværende tidspunkt kræver hjemmelavede digitale løsninger. Vi mener, at dette er et område, der kan skabe stor værdi og effektivisering gennem en fuldstændig digitalisering. Dette er beslutningsgrundlaget for udviklingen af vores nyeste produkt: Agenda Live.

De mange diskussioner og foredrag under turen gav os endnu mere blod på tanden og en større forståelse for vigtigheden af samarbejdet mellem os som virksomheder og vores offentlige samarbejdspartnere på tværs af EU.

”Det er kun naturligt, at vi som virksomheder skal bruge vores viden og erfaring om nye teknologier til at effektivisere de opgaver, der løses af og i den offentlige sektor. Det, vi tager som en selvfølge i Danmark, kigger andre nationer med misundelse på, og det åbner for store muligheder for dygtige danske tech-virksomheder. At vi som digitaliseringsvirksomhed kan bidrage til at skabe et bedre samfund og udbrede gode løsninger til andre lande er utrolig meningsfuldt. Og så må vi ikke glemme, at de gode løsninger kun er blevet til, fordi vi har haft et fantastisk samarbejde med vores offentlige samarbejdspartnere,” 

Morten Ditmer, CEO hos Ditmer.